Ana içeriğe geç

RangeMode - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeMode - kod ve grafik fonksiyonu

RangeMode(), ifadede veya alanda en yaygın olarak geçen değeri (mod değeri) bulur.

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Birden fazla değer en yüksek sıklığı paylaşıyorsa, NULL döndürülür.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeMode (1,2,9,2,4)

2 döndürür

RangeMode ('a',4,'a',4)

NULL döndürür

RangeMode (null( ))

NULL döndürür

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeMode değerlerini gösterir.
RangeID MyRangMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

İfadeyi içeren örnek:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen MyField fonksiyonunun üç sonucunda en yaygın olarak görülen değeri döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeMode() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örnekte kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

İpucu: Örneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Üstte satır olmadığından 10 döndürür; tek değer en yaygın olarak görülen değerdir.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -