Ana içeriğe geç

RangeMinString - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeMinString - kod ve grafik fonksiyonu

RangeMinString(), ifadede veya alanda bulduğu metin sıralama düzenindeki ilk değeri döndürür.

Syntax:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Return data type: dize

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeMinString (1,2,4)

1 döndürür

RangeMinString ('xyz','abc')

'abc' döndürür
RangeMinString (5,'abc') 5 döndürür
RangeMinString (null( ))

NULL döndürür

İfadeyi içeren örnek:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen MinString(MyField) fonksiyonunun üç sonucundan ilkini (metin sıralama düzeninde) döndürür.

Örneklerde kullanılan veriler:

İpucu: Örneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

abc 10
8 8
def 8
xyz 8
9 9

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;