Ana içeriğe geç

RangeCount - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeCount - kod ve grafik fonksiyonu

RangeCount() ifadedeki veya alandaki değerlerin (hem metin hem de sayısal) sayısını döndürür.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr

Ölçülecek verileri içeren ifade veya alan.

Expression

Ölçülecek veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

NULL değerler sayılmaz.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeCount (1,2,4)

3 döndürür

RangeCount (2,'xyz')

2 döndürür
RangeCount (null( )) 0 döndürür
RangeCount (2,'xyz', null()) 2 döndürür

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeCount değerlerini gösterir.
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

İfadeyi içeren örnek:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Üç MyField sonucunda yer alan değerlerin sayısını döndürür. Above() fonksiyonunun birinci bağımsız değişkeni olarak 1 ve ikinci bağımsız değişkeni olarak 3 belirtildiğinde, geçerli satırın üzerindeki ilk üç alandan değerleri döndürür (yeterli satır bulunduğu durumda) ve bunlar da RangeCount() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;