Ana içeriğe geç

RangeCorrel - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeCorrel - kod ve grafik fonksiyonu

RangeCorrel(), iki veri kümesi için korelasyon katsayısını döndürür. Korelasyon katsayısı veri kümeleri arasındaki ilişkinin bir hesaplamasıdır.

Syntax:  

RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])

Return data type: sayısal

Veri serisi (x,y) çift olarak girilmelidir. Örneğin, dizi 1 ve dizi 2 olmak üzere (dizi 1 = 2,6,9 ve dizi 2 = 3,8,4) iki veri serisini değerlendirmek için RangeCorrel (2,3,6,8,9,4) yazarsınız ve bu da 0,269 değerini döndürür.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
x-value, y-value Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıtlar arası fonksiyonların döndürdüğü tek bir değeri ya da bir değer aralığını temsil eder. Her değer veya değer aralığı, bir x-value veya bir y-values aralığına karşılık gelmelidir.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Bu fonksiyonun hesaplanacak en az iki çift koordinata ihtiyacı vardır.

Metin değerleri, NULL değerleri ve eksik değerler NULL döndürür.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

0,2492 döndürür. Bu fonksiyon, kodda yüklenebilir ve ifade düzenleyicisinde görselleştirmeye eklenebilir.

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeList:

Load * Inline [

ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6

01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

Boyut olarak ID1 ve hesaplama içeren bir tabloda:RangeCorrel() fonksiyonu olan RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), ID1 değerlerinin her biri için altı adet x,y çiftli aralık üzerindeki Correl değerini bulur.

ID1 MyRangeCorrel
01 -0.9517
02 -0.5209
03 -0.5209
04 -0.1599

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

Boyut olarak RangeID ve hesaplama içeren bir tabloda:RangeCorrel() fonksiyonu olan RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)), 4 olarak ayarlanan (count) üçüncü bağımsız değişken, yüklenen XY tablosundan dört adet x-y değerli bir aralık oluşturduğundan Below() fonksiyonlarının sonuçlarını kullanır.

RangeID MyRangeCorrel2
01 0.2492
02 -0.9959
03 -1.0000
04 -

RangeID 01 değeri, manuel olarak girilen RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5) ile aynıdır. Diğer RangeID değerleri için, Below() fonksiyonu tarafından üretilen dizi şöyledir: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) ve (8,5). Bu dizinin son öğesi null sonuç oluşturur.