Uygulamalar oluşturma

Qlik Sense uygulaması, yeniden kullanılabilir veri öğeleri (hesaplamalar, boyutlar ve görselleştirmeler), sayfalar ve hikayelerden oluşan bir koleksiyondur. Yapılandırılmış bir veri modelinde analiz edilecek verileri içeren bağımsız bir varlıktır.

Bir uygulamanın amacı, sizin ve diğerlerinin veri görselleştirmelerini kullanarak ve seçimler yaparak veri keşifleri yapmanıza ve kararlar vermenize imkan tanımaktır.

Uygulamanın temelini, yeniden kullanılabilir veri öğeleri birleşimi oluşturur. Yapı ve görseller, sayfaların ve hikayelerin birleşimidir.

Building blocks of an app.

Altyapı

Veri kod dosyası

Uygulamaya veri yüklemek için veri yükleme komut dosyası kullanırsınız. Kod bir veri kaynağına (veritabanı, Excel sayfası vb.) bağlanır ve verileri alır.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisini kullanma.

Veri modeli

Yüklenen veriler, veri modelinde yapılandırılır. Uygulamanız için en uygun olduğunu düşündüğünüz veri modelini oluşturmak için veri kod dosyasını düzenler ve verileri yeniden yüklersiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modelini görüntüleme.

Hesaplamalar

Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılmak üzere yapılan ölçümler ve ifadelerdir.

Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılmak üzere yapılan ölçümlerdir. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur.

Daha fazla bilgi için bkz. Hesaplamalar ve Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmelerde kullanılan alanlardır. Boyutlar, bir görselleştirmedeki ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı gibi verilerin nasıl gruplandırılacağını belirler.

Daha fazla bilgi için bkz. Boyutlar ve Alanlar.

Yapı ve görseller

Sayfalar

Sayfalar, grafikler ve tablolar gibi veri görselleştirmeleri içerir. Farklı sayfalarda farklı amaçlara sahip görselleştirmeleri gruplandırarak uygulamada bir yapı oluşturursunuz.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma ve Görselleştirmeler oluşturma .

Seçim İmleri

Seçim imleri, belirli bir sayfada belirli bir seçim kümesinin kısayollarıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. Seçimler için seçim imi oluşturma.

Hikayeler

Hikayeler, görselleştirmelerin anlık görüntülerini temel alır. Verilerinizi, belirli zamanlarda ve seçim durumlarında anlık görüntüleri birleştirip sizi yeni bilgilere yönlendiren bir hikaye oluşturarak sunarsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri hikayesi anlatımı.

Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi

Uygulama, kullanıcıların örneğin uygulamada tanımlanan boyutları ve hesaplamaları kullanarak istedikleri soruları temel alan yeni görselleştirmeler oluşturmasına ve böylece uygulamayı kişisel kullanım ve başkalarıyla paylaşım için daha da geliştirmesine imkan tanır.

Uygulamayı oluşturan kişi, otomatik olarak sahibi olur. Bir uygulama, erişim haklarına bağlı olarak yeniden kullanılabilir, değiştirilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilir. Uygulamanın yayınlanıp yayınlanmadığına bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirilebilir.

Not: .qvf dosya biçimi, özel bir biçimdir.
Not: Qlik Sense Desktop uygulamasında, uygulamalar genellikle <Appname>.qvf (burada <Appname>, uygulamanın adıdır) olarak <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps konumunda saklanır. Qlik Sense Desktop uygulamasında bir uygulamayı yeniden adlandırırsanız .qvf güncellenmez.