Visualization bundle

Görselleştirmeler, büyük miktarda verilerden bilgi aktarmanın önemli bir aracıdır. Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen uzantılar kümesidir. Uzantılar isteğe bağlıdır. Qlik Sense kullanmak için bunları yüklemek veya etkinleştirmek zorunda değilsiniz.

Uzantıları etkinleştirme

Qlik Sense yüklediğinizde Visualization bundle de yükleyebilirsiniz. Uzantı yüklemesini ayarlamanız gerekiyorsa, bkz.: Uzantı paketleri yüklemesini değiştirme.

Uzantılar oluşturma

Görselleştirme uzantıları, varlık panelinde Özel nesneler altında yer alır.

Aşağıdaki uzantılar dahildir:

Sınırlamalar

Qlik tarafından sağlanan bir uzantı paketinden görselleştirme uzantılarını kullandığınızda, sütun grafikler gibi yerleşik görselleştirmelere kıyasla bazı genel sınırlamalar vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.