Konteyneri göster/gizle uzantısı

Konteyneri göster/gizle, koşullara göre ana görselleştirmeleri göstermenize veya gizlemenize olanak sağlayan bir görselleştirme uzantısıdır. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Not: Bu görselleştirme uzantısının yerine konteyner nesnesi gelir. Daha fazla bilgi için bkz: Konteyner

Ne zaman kullanılır?

Konteyneri göster/gizle uzantısı, örneğin, aşağıdaki koşullara göre farklı görselleştirmeleri göstermek istediğinizde kullanışlıdır:

  • Grafiğe hangi kullanıcının erişiyor olduğu.
  • Bir değişkenin değeri.
  • Koşul ifadesinde GetPossibleCount() fonksiyonu kullanılarak, bir alandaki olası değer sayısı.

Konteyneri göster/gizle uzantısı oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir konteyneri göster/gizle uzantısı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz en az iki ana görselleştirme olması gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinden Özel nesneler > Dashboard bundle altında bir Show/hide container nesnesini sayfaya sürükleyin.
  2. Özellik panelinde Visualizations altında Add Visualization öğesine tıklayın.
  3. Master Object içinde bir ana görselleştirme seçin.

  4. Show Condition for Chart içinde grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir If() fonksiyonu kullanırsınız.

    if - kod ve grafik fonksiyonu

  5. Farklı bir gösterme koşuluyla başka bir görselleştirme ekleyin.

Şimdi Visualizations içinde iki görselleştirmeniz vardır. Bir grafiğin koşulu 1 ile sonuçlanırsa grafik gösterilir, 0 olursa gizlenir. Konteyner yalnızca bir grafik gösterebilir, bu nedenle her iki koşul da 1 olursa birinci grafik gösterilir. Tüm grafik koşulları 0 olursa tüm grafikler gizlenir.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar.

Başka bir konteyner göster/gizle uzantısı içinde konteyner göster/gizle uzantısı içeren bir ana görselleştirme kullanamazsınız.