On-Demand raporlama uzantısı

On-Demand raporlama uzantısı, istek üzerine Qlik NPrinting raporları oluşturmak için düğme ekleyen bir görselleştirme uzantısıdır. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Gereksinimler

Tasarladığınız Qlik Sense uygulamasına bağlanan Qlik NPrinting uygulaması ile bir Qlik NPrinting Server (June 2017 veya sonrası) ürününe erişiminiz olması gerekir. Bu Qlik NPrinting uygulaması, rapor şablonlarınızı içerir. Bazı ek gereksinimler vardır:

 • Qlik NPrinting web konsolunda On-Demand için raporların etkinleştirilmesi gerekir.

  On-Demand raporları etkinleştirme (yalnızca İngilizce).

 • On-Demand raporlarını çalıştıran tüm kullanıcıların, On-Demand raporlarını çalıştırmayı destekleyen bir güvenlik rolü ile Qlik NPrinting uygulamasında kullanıcılar olarak eklenmesi gerekir.

Ne zaman kullanılır?

On-Demand raporlama uzantısı, kullanıcının uygulamadaki seçimlerini filtre olarak kullanarak Qlik Sense içinde önceden tanımlanmış Qlik NPrinting raporlarını yazdırabilmesini istediğinizde kullanışlıdır.

On-demand raporlama düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden Custom objects (Özel nesneler) > Dashboard bundle altında On-demand reporting öğesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellik panelinde NPrinting Connection altındaki Server Connection bölümünde sunucu bağlantısını ayarlayın. URL'nin sonunda / bulunmalıdır.

  Example: https://<sunucu adı>:4993/

 3. Choose App bölümünde rapor şablonu uygulamasını içeren Qlik NPrinting öğesini seçin.
 4. Report Configuration altında Choose Report bölümünde düğmeye bağlanılacak raporu seçin.
 5. Default Export Format bölümünde raporun varsayılan bir dışarı aktarma biçimini seçin.
 6. Appearances altındaki Button Label bölümünde düğme etiketini ayarlayın.

Şimdi bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturdunuz. Düğmeye tıkladığınızda bir rapor oluşturulur.

Rapor oluşturma

Qlik Sense uygulamasında geçerli seçimlere göre filtrelenen bir rapor oluşturabilirsiniz. Analiz modunda olmanız gerekir.

Not: Yalnızca Qlik NPrinting rapor şablonunda yer alan alanlarda filtre uygulayabilirsiniz; aksi takdirde rapor başarısız olur. Bir ifade kullanılarak seçimlerde filtre uygulanamaz.
 1. Oluşturduğunuz düğmeye tıklayın.

  Export diyalog penceresi açılarak rapor oluşturma işleminin durumunu gösterir.

 2. Rapor oluşturulduğunda bir indir düğmesi etkinleştirilir. Raporu indirmek için indir düğmesine tıklayın.

Şimdi raporu indirdiniz.

İpucu: Export diyalog penceresinde New Report düğmesi ile kullanımınıza sunulan herhangi bir Qlik NPrinting On-Demand raporu da oluşturabilirsiniz. Bir rapor ve dışarı aktarma biçimi seçmeniz istenir.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar.

 • Qlik NPrinting rapor şablonu bir filtre içeriyorsa, Qlik Sense uygulamasında çakışan seçimler yapılamaz; aksi takdirde rapor başarısız olur.