Dashboard bundle

Dashboard bundle, Qlik Sense uygulamanızda navigasyonu geliştirmek ve seçim yapmak için kullanabileceğiniz bir dizi görselleştirme uzantısıdır. Uzantılar isteğe bağlıdır. Qlik Sense kullanmak için bunları yüklemek veya etkinleştirmek zorunda değilsiniz.

Uzantıları etkinleştirme

Qlik Sense yüklediğinizde Dashboard bundle de yükleyebilirsiniz. Uzantı yüklemesini ayarlamanız gerekiyorsa, bkz.: Uzantı paketleri yüklemesini değiştirme.

Uzantılar oluşturma

Dashboard uzantıları, varlık panelinde Özel nesneler altında yer alır.

Aşağıdaki uzantılar dahildir:

Sınırlamalar

Qlik tarafından sağlanan bir uzantı paketinden görselleştirme uzantılarını kullandığınızda, sütun grafikler gibi yerleşik görselleştirmelere kıyasla bazı genel sınırlamalar vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.