Yeni hikayeler oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

  1. Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa görünümünden hikayeleri görüntülemek için Story Mode seçeneğine tıklayın.

  2. seçeneğine Create new veya Yeni hikaye oluştur seçeneğine tıklayın.

    Yeni hikayem başlıklı yeni bir hikaye oluşturulur.

  3. Hikayenize anlamlı bir ad verin ve istiyorsanız bir açıklama ekleyin.
  4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni hikaye kaydedilir.