Slayttaki öğeleri yeniden boyutlandırma

Slayttaki bir öğeyi yeniden boyutlandırma tutamaçlarını kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Görüntüler ve metin boyutları gibi öğeleri yeniden boyutlandırdığınızda, en boy oranlarını korurlar. Paragraf metinleri ve belirli şekiller, hem yatay hem de dikey olarak serbest bir şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

Anlık görüntüler, iki farklı şekilde yeniden boyutlandırılabilir:

  • Kilitli: en boy oranı korunarak.
  • Kilidi kaldırılmış: serbest yeniden boyutlandırma ve kademeli ilerlemeye izin verilerek.

    Not: Kademeli ilerleme şu anlama gelir: Bir görselleştirmenin (veya kilidi kaldırılmış bir anlık görüntünün) boyutu artırılırsa bilgileri kademeli olarak verilir. Bir görselleştirmenin (veya kilidi kaldırılmış bir anlık görüntünün) boyutu azaltılırsa bilgileri azaltılır. Böylece temel bilgilere odaklanabilir ve görselleştirmeyi çok küçük bir alanda çok fazla bilgiyle karmaşık hale getirmekten kaçınabilirsiniz.

Genel olarak yeniden boyutlandırma

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hikaye anlatımı görünümünde, yeniden boyutlandırmak istediğiniz öğeye tıklayın.

  2. Öğeyi yeniden boyutlandırmak için yeniden boyutlandırma tutamaçlarından birini sürükleyin.

    Öğe kılavuz çizgiye yaslanır.

  3. Yeniden boyutlandırma tutamacını serbest bırakın.

Öğe yeniden boyutlandırılır.