Paylaşılan alanlarda uygulamalar kullanma

Paylaşılan bir alanda bulut hub'ının diğer üyeleriyle uygulamalar oluşturulabilir, geliştirilebilir ve paylaşılabilir.

Uygulamalar, kişisel alanda oluşturulmasına ve paylaşılmasına çok benzer biçimde oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Alan izinlerinize ve lisansınıza bağlı olarak alanda uygulamalar oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz. Görüntüleyebilir izniniz varsa, alandaki uygulamaları sadece görüntüleyebilirsiniz.

İzninize ve lisansınıza bağlı olarak uygulamalarla neler yapabileceğinizin ayrıntılı görünümü için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Paylaşılan alanda uygulamalar oluşturma

Kullanıcılar Oluştur'a tıklayıp Uygulama oluştur'u veya Uygulama yükle'yi seçerek paylaşılan alanda uygulamalar oluşturabilir ya da yükleyebilir. Bir alana uygulama çoğaltamazsınız ancak uygulamaları bir alana taşıyabilirsiniz.

Uygulamaya eklediğiniz etiketler bulut hub'ının diğer üyeleriyle ancak uygulamanıza erişimleri varsa paylaşılır.

Uygulama sahibi uygulamaya veri eklemekten sorumludur. Sadece uygulama sahibi Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri bağlantıları ve komut dosyası oluşturabilir ve değiştirebilir. Veri bağlantılarının sahibi, bağlantıları oluşturan kullanıcıdır. Sadece bağlantıların sahipleri bunları düzenleyebilir.

İsteğe bağlı seçim uygulamalarını paylaşılan bir alanda oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı seçim uygulaması oluşturma.

Uygulamalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma.

Paylaşılan alanda uygulamalara içerik ekleme

Düzenleyebilir veya Yönetici izinleri olan kullanıcılar, paylaşılan alandaki uygulamalara sayfalar, hikayeler ve seçim imleri ekleyebilir. Uygulamaya eklenen sayfalar, hikayeler ve seçim imleri özeldir. Sadece özel içeriğin yaratıcısı bunu uygulamada görebilir. Paylaşılmaya hazır olduklarında, içeriği oluşturan kullanıcı bunları herkese açık hale getirir.

Uygulamadaki verileri sadece uygulama sahibi düzenleyebilir ancak diğer paylaşılan alan üyeleri aşağıdakileri oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir:

 • Ana öğeler
 • Değişkenler
 • Medya kitaplığı içeriği
Not:

Hikayeler için alınan anlık görüntüler diğer kullanıcılarla paylaşılmaz.

Sahip, Düzenleyebilir veya Yönetici izinleri olan paylaşılan alan üyeleri aşağıdaki uygulama özelliklerini değiştirebilir:

 • Seçili tema
 • Sağdan sola okuma düzenini etkinleştirme
 • Bir seçim imini uygulama varsayılanı olarak ayarlama
 • Sayfa başlığı stili

Paylaşılan alanda uygulamaları yükleme

Sadece uygulama sahibi uygulamaları yükleyebilir ve alandaki uygulamalar için zamanlamalı yüklemeler oluşturabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulama verilerini yükleme.

Alanlar arasında uygulamaları taşıma

Uygulamaları paylaşılan alanlar arasında ve bunun yanı sıra bir paylaşılan alan ile kişisel alan arasında taşıyabilirsiniz.

Bir uygulamayı kişisel alana taşıdığınızda, uygulama sahibinin kişisel alanına taşınır.

Not:

Uygulama sahibi, bir uygulamayı taşıdığınız herhangi bir alanın üyesi olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamanın üzerine tıklayın ve Düzenle'yi seçin.
 2. Alan'dan yeni alanı seçin.
 3. Kaydet düğmesine tıklayın.

Paylaşılan alanda uygulamaları çoğaltma

Paylaşılan alandaki uygulamaları çoğaltabilirsiniz.

Not:

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa uygulamayı çoğaltamazsınız.

Aşağıdakileri yapın:

 • Uygulamanın üzerine tıklayın ve Çoğalt'ı seçin.

Uygulamaları alanlardan dışa aktarma

Bir uygulamayı alandan bir .qvf dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan uygulamalara, uygulamadaki herhangi bir özel sayfa dahil değildir.Uygulamaları dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ından uygulama dışa aktarma.

Not:

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa, uygulamayı dışa aktaramazsınız.

Aşağıdakileri yapın:

 • Uygulamanın üzerine tıklayın ve Veri ile dışa aktar veya Veri olmadan dışa aktar öğesini seçin.

Paylaşılan alanlardaki uygulamaları paylaşma

Bir alana üyeler ekleyebilir ve alandaki uygulamaları görüntüleyebilmeleri için onlara Görüntüleyebilir izni verebilirsiniz. Bir alandan bireysel uygulamaları paylaşamazsınız. Bir alanı, görüntüleyebilen kullanıcılar ile paylaşmak istemiyorsanız uygulamayı, uygulama görüntüleyicileri için oluşturduğunuz bir alana taşıyabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kişisel alanınıza taşıyarak belirli bulut hub'ı üyeleri ile paylaşabilirsiniz.

Paylaşılan alanlara üye ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz.Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Uygulamaları paylaşma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulamaları paylaşma.