QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Dize toplama işlevleri

Bu bölümde, dizeyle ilgili toplama işlevleri açıklanmaktadır.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Veri kod dosyasında dize toplama işlevleri

Grafiklerde dize toplama işlevleri

Aşağıdaki grafik fonksiyonları, grafiklerde dizeleri toplamak için kullanılabilir.