Date - kod ve grafik fonksiyonu

Date(), veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimi veya sağlanmışsa bir biçim dizesini kullanarak bir ifadeyi tarih olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen dizenin biçimini açıklayan dize. Hiçbir biçim dizesi sağlanmazsa, veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan tarih biçimi kullanılır.