QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Hata değişkenleri

Tüm hata değişkenlerinin değerleri kod yürütüldükten sonra mevcut olacaktır. İlk değişken olan ErrorMode kullanıcıdan giriş olarak alınır ve son üç değişken, kod içindeki hatalar hakkında bilgilerle birlikte Qlik Sense uygulamasından çıkış olarak verilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.