İş akışı yayınlama

Qlik Sense Enterprise dağıtımınıza bağlı olarak uygulamaları geliştirme ve yayınlamanın farklı yolları vardır.

Uygulamayı kendiniz geliştirebilir ve tüketicilerin kullanımına sunmak için bir klasörde yayınlayabilirsiniz. Uygulamaları iş birliği yaparak geliştiriyorsanız uygulamayı, gözden geçirenler ve ortak çalışanların sayfalar ve hikayeler ekleyebildiği bir klasörde yayınlayabilirsiniz. Ardından tüketiciler için bir klasörde paylaşmadan önce bu sayfaları ve hikayeleri uygulamanızın temel içeriğine dahil edebilirsiniz.

Dağıtımınız ayrıca Qlik Cloud Services veya Qlik Sense Enterprise on Kubernetes içeriyorsa uygulamaları koleksiyonlarda da yayınlayabilirsiniz. Koleksiyonlara, bu dağıtımlardaki bulut hub'ları üzerinden erişilebilir. Koleksiyonlar, uygulamalarınızın Qlik Sense Enterprise dağıtımınız dışındaki kullanıcılar tarafından tüketimine olanak sağlar.

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.

Uygulama geliştirme ve yayınlamaya yönelik örnek bir iş akışı aşağıda verilmiştir.

 1. Uygulamanızı bir Qlik Sense Enterprise gözden geçirme klasöründe yayınlayın.

  Uygulamanızda bir veri modeli ve görselleştirmeler oluşturduğunuzda diğer Qlik Sense Enterprise hub kullanıcılarının erişebilmesi, iş birliği yapabilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi için uygulamayı gözden geçirmek için atanmış bir klasörde yayınlayabilirsiniz.

  Uygulamaları yayınlama hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Uygulamayı hub'dan yayınlama.

 2. Yayınlanan uygulamanın iş birliğine dayalı geliştirilmesini yönetin.

  Uygulama gözden geçirme klasörüne geldiğinde diğer geliştiriciler uygulamaya sayfalar ve hikayeler ekleyebilir. Sayfalar ve hikayeler varsayılan olarak özeldir. Ancak geliştirici, diğer kullanıcıların kullanımına sunmak için bunları topluluk sayfaları ve hikayeleri olarak yayınlayabilir.

  Uygulama sahibi olarak uygulamanızın temel sayfaları ve hikayelerine, topluluk sayfaları ve hikayeleri ekleyebilirsiniz. Bu işlem, uygulama çoğaltıldığında veya dışa aktarıldığında sayfalar ve hikayelerin dahil edilmesine olanak sağlar.

  Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki konu başlıklarına bakın:

  Sayfa yayınlama

  Hikaye yayınlama

  Uygulamanın temel sayfalarına sayfa ekleme

  Uygulamanın temel hikayelerine hikayeler ekleme

 3. Uygulama özelliklerinizi yönetin.

  Qlik Sense yöneticileri, uygulamaya erişimi belirli kullanıcılar veya gruplarla sınırlandırma gibi görevler için kullanılan özel özellikler oluşturabilir. Bu özel özellikleri hub'da uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

  Uygulama özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Uygulama özelliklerini yönetme.

 4. Yayınlanan uygulamanızı bir tüketim klasörüne taşıyın.

  Uygulamanın gözden geçirilmesini ve iş birliğine dayalı geliştirmesini tamamladığınızda yayınlanan uygulamanızı hedef tüketicilerin uygulamaya erişebildiği bir tüketim klasörüne taşıyabilirsiniz.

  Uygulamayı klasörler arasında taşıma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Uygulamayı hub'dan yayınlama.

 5. İsteğe bağlı olarak uygulamayı bulut hub'ında yayınlayın.

  Dağıtımınız Qlik Cloud Services veya Qlik Sense Enterprise on Kubernetes içeriyorsa uygulamanızı bir bulut hub'ında yayınlayarak Qlik Sense Enterprise dışındaki görüntüleyicilerin kullanımına sunabilirsiniz.

  Bulut hub'larında yayınlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamayı bulut hub'larına etiketler ile yayınlama.

 6. Uygulamayı yeniden yayınlayın.

  İsteğe bağlı olarak yayınlanan uygulamada, yeni temel sayfalar veye veri modeline yönelik güncellemeler gibi tüm gereken güncellemeleri yapmak için uygulamayı yeniden yayınlayın.

  Yayınlanan bir uygulamayı güncelleme hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Uygulamayı hub'dan yeniden yayınlama.

 7. Uygulamayı bir arşiv klasörüne kaldırın.

  Uygulama artık gerekmediğinde uygulamayı, tüketim klasöründen bir arşiv klasörüne kaldırabilirsiniz.

  Uygulamaları taşıma hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Uygulamayı hub'dan yayınlama.

  Uygulama bir bulut hub'ında yayınlanıyorsa bulut hub'ından uygulamayı kaldırın.

  Bulut hub'larından uygulamaları kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamayı bulut hub'larına etiketler ile yayınlama.