Kod dosyasını kaydetme

Bir kodu kaydettiğinizde uygulamanın tamamı kaydedilir, ancak veriler otomatik olarak yeniden yüklenmez.

Veri yükleme düzenleyicisi, yükleme kodunuzda değişiklik yaptığınızda çalışmanızı otomatik olarak kaydeder. CTRL+S tuşlarına basarak kaydetme işlemi uygulayabilirsiniz.

Kod kaydedildiğinde uygulama, önceki yeniden yüklemeden eski verileri içermeye devam eder ve bu durum araç çubuğunda gösterilir. Uygulamayı yeni verilerle güncellemek isterseniz, veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğunda Veri yükle° seçeneğine tıklayın.

Bir kodu kaydettiğinizde, söz dizimi hatası içerip içermediği otomatik olarak kontrol edilir. Söz dizimi hataları kodda vurgulanır ve söz dizimi hataları içeren tüm kod bölümleri bölüm etiketinin yanında ù ile gösterilir.

Not: Kod, veri yüklendiğinde otomatik olarak uygulamaya kaydedilir.