Veri yükleme düzenleyicisi

Veri kod dosyası, bir uygulamayı veri kaynağına bağlar ve veri kaynağından uygulamaya veri yükler. Verileri yüklediğinizde analiz için uygulama tarafından kullanılabilir. Veri kod dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde, veri yükleme düzenleyicisini kullanırsınız.

Kodu elle düzenleyebilir veya veri yöneticisi ile oluşturabilirsiniz. Karmaşık kod deyimleri kullanmanız gerekiyorsa bunları elle düzenlemeniz gerekir.

Veri yükleme düzenleyicisi örneği.

Example of the data load editor.

A: Araç Çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Veri

Veri görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, Veri yöneticisi'nde veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri yükleyebilir ya da Veri modeli görüntüleyicisi'nde veri modelini görüntüleyebilirsiniz.

Veri sekmesi, siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Analiz görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, tablolar ve grafikler oluşturabilir veya bunlar üzerinde etkileşimli çalışabilirsiniz.

Hikaye

Uygulamanızda hikayeler oluşturmak için sekmeye tıklayın.

More Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Debug

Kodda hata ayıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kod dosyasında hata ayıklama.

Running Veri yükle

Verileri yüklemek için kodu çalıştırın. Uygulama, yükleme işleminden önce otomatik olarak kaydedilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Verileri yüklemek için kodu çalıştırma.

open right panel Veri bağlantıları panelini açıp kapatın.

B: Veri bağlantıları

Veri bağlantıları'nda, sık kullandığınız veri kaynaklarının (veritabanları veya uzak dosyalar) kısayollarını oluşturur ve kaydedersiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynaklarına bağlanma.

C: Metin düzenleyicisi

Kodu metin düzenleyicisinde düzenlersiniz. Her kod satırı numaralandırılır ve koda söz dizimi bileşenleriyle renk kodlaması uygulanır.

Metin düzenleyicisi araç çubuğu aşağıdaki komutları içerir:

Metin düzenleyicisi seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Search

Kodda metin arayın ve değiştirin.

Comment / Uncomment Yorum ekleyin/yorumu kaldırın.
Indent Kodu girintileyin.
Undent Kod girintisini azaltın.
Help

Söz dizimi yardım modunu etkinleştirin. Yardım modunda, ayrıntılı söz dizimi yardımına erişmek için düzenleyicide söz dizimi anahtar sözcüğüne (mavi olarak gösterilir) tıklayabilirsiniz.

Undo Son değişikliği geri alın (birden fazla geri alma mümkündür).
Redo Son geri al eylemini yineleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kod dosyasını düzenleme.

D: Bölümler

Kodunuzu, okunmasını ve korunmasını kolaylaştırmak için bölümlere ayırabilirsiniz. Bölümler üstten alta doğru yürütülür.

Veri ekle'yi kullanarak veri eklediyseniz, verileri yüklemek için gerekli kodu içeren Otomatik oluşturulan bölüm adlı bir veri kod dosyası bölümünüz olacaktır.

Bölümler seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Create new

Yeni bir kod bölümü oluşturun.

Cancel Bir bölümü silin.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodu düzenleme.

E: Çıktı

Çıkış, veri yüklemesi sırasında oluşturulan tüm mesajları ve otomatik kaydetme durumunu görüntüler.