Dosyalardan veri yükleme

Qlik Sense çeşitli biçimlerdeki dosyalardan veri okuyabilir:

 • Alanlardaki verilerin virgüller, sekmeler veya noktalı virgüller (virgülle ayrılmış değişken (CSV) dosyalar) ile ayrıldığı metin dosyaları.
 • HTML tabloları.
 • Excel dosyaları (parola korumalı Excel dosyaları hariç).

  Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Excel hesap tablolarından veri yükleme.

 • XML dosyalarındaki gibi coğrafi veri kaynaklarında yer alan geometriler kullanılarak tanımlanabilir.
 • Qlik yerel QVD ve QVX dosyaları.
 • Sabit kayıt uzunluğu dosyaları.
 • DIF dosyaları (Data Interchange Format). DIF dosyaları, yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ile yüklenebilir).

Farklı veri bağlantısı türlerinden dosyaları yükleyebilirsiniz:

Dosyalardan nasıl veri yükleyebilirim?

Dosyalardan veri yüklemenin birkaç yolu vardır.

 • Bir dosyadan veri yüklemenin en hızlı yolu, Veri ekle ile veri eklemektir. Mevcut bir veri bağlantısından yükleyebilir veya yeni bir veri kaynağına anında bağlanabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaya veri ekleme.

 • Veri yükleme düzenleyicisinde veri bağlantısından veri seçin.

  Deyimleri veri yükleme düzenleyicisine manuel olarak yazmak yerine, yüklenecek verileri seçmek için Verileri seç diyalog penceresini kullanabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme.

 • Kod yazarak dosyadan veri yükleme.

  Dosyalar, kodda bir LOAD deyimi kullanılarak yüklenir. LOAD deyimleri tüm kod ifadelerini içerebilir.

  Başka bir Qlik Sense uygulamasından veri okumak için Binary deyimini kullanabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Load.

Yerel ve ağ dosyası klasörlerinden dosyaları yükleme.

Bir klasör bağlantısıyla yerel ve ağ dosya klasörlerinden dosyaları yükleyebilirsiniz. Veri bağlantısı üzerinde aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir.

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.
Veri bağlantısı için ayarlar
UI öğesi Açıklama
Yol

Veri dosyalarını içeren klasörün yolu. Şunlardan birini yapabilirsiniz: Klasörü seçin, geçerli bir yerel yol yazın veya bir UNC yolu girin.

Geçerli yerel yol örneği: C:\data\MyData\

UNC yolu örneği: \\myserver\filedir\

Not: Yolda eşlenmiş bir ağ sürücüsü kullanılamaz.
Ad Veri bağlantısının adı.

Web kaynaklarından dosyaları yükleme

Bir web dosyası veri bağlantısı ile FTP, HTTP veya HTTPS gibi web kaynaklarından dosyaları yükleyebilirsiniz. Dosya, Qlik Sense tarafından desteklenen herhangi bir türde olabilir. Veri bağlantısı üzerinde aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir.

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.
Web dosyası veri bağlantısı için ayarlar
UI öğesi Açıklama
URL

Bağlanmak istediğiniz web dosyasının protokol tanımlayıcısı dahil olmak üzere URL'si.

Example: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

FTP dosyasını bağlamanız gerekirse, kullanıcı adında ve URL'nin parola bölümünde : veya @ gibi özel karakterler kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, özel karakterleri yüzde karakteriyle ve karakterin ASCII onaltılık koduyla değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, : işaretini '%3a', @ işaretini ise '%40' ile değiştirmeniz gerekir.

Ad Veri bağlantısının adı.

Web dosyası veri bağlantısında ayarlanan URL varsayılan olarak statiktir; ancak URL is: biçim belirtimi ayarıyla URL'yi geçersiz kılabilirsiniz. Dinamik olarak oluşturulan URL'lerden veri yüklemeniz gerekiyorsa bu kullanışlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. URL is.

Dinamik olarak oluşturulan URL'den veri yükleme

Bu örnekte, Qlik Community New to Qlik Sense forumunun ilk 10 sayfasından forum gönderilerini yüklemek istiyoruz. Forum sayfasının her bir sayfasında 20 gönderi yer alır ve URL'nin son parametresi olan start, sayfanın ilk gönderisi olarak hangi gönderinin gösterileceğini belirler. Buradaki örnek URL'de sayfa, 20 numaralı gönderiden itibaren 20 gönderiyi gösterir.

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

i sayacıyla, 180'e kadar 20'lik adımlarla sayfalar arasında hareket ederiz; bu, For döngüsünün 10 defa yürütüldüğü anlamına gelir.

Sayfayı yüklemek için başlangıç sayfasını, URL is ayarında bulunan URL'nin sonundaki $(i) ile değiştiririz.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Böylece forumun en son 200 gönderisi başlık, yazar, yanıt ve görüntüleme sayısı ve en son etkinlik zamanı bilgileriyle birlikte bir tabloda yüklenir.