Verileri görselleştirmeden dışarı aktarma

Verileri bir görselleştirmeden dışa aktarabilir ve .xlsx dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.

Excel dışa aktarma dosyasının satır, sütun ve hücre sayısı sınırlandırmaları için bkz. ExportData yordamı (yalnızca İngilizce).

Aşağıdakileri yapın:

  1. Verileri dışa aktarmak istediğiniz görselleştirmeye sağ tıklayın.

  2. I Verileri dışa aktar'ı seçin.

  3. Dışa aktarma tamamlandı diyalog penceresinde, veri dosyasını indirme bağlantısına tıklayın.

  4. Dosyayı açın veya kaydedin.

Veriler .xlsx dosyasına dışa aktarılmıştır.

İpucu: Birden fazla boyuta sahip filtre bölmesinde, tüm boyutları veya tek bir boyutu seçebilirsiniz.