Ana boyut değerlerine renk atama

Bir ana boyutun içerdiği farklı değerlere renk atayabilirsiniz. Bu sayede boyutlarınızın farklı değerleri, görselleştirmelerin tümünde aynı renkleri kullanır. Değerlere atanan renkler, rengi Boyuta göre seçtiğinizde ve Kitaplık renkleri etkinleştirildiğinde kullanılır. Tek renk kullanmayı tercih ederseniz bunun yerine ana boyutun rengi kullanılır.

Ana boyut değerlerine renk atama işlemi aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Bir boyutun değerlerine en fazla 100 renk atanabilir.
 • Boyut değerleri 1024 karakterden uzun olamaz. Daha uzun değerler, değer listesinde devre dışı bırakılır.
 • Detaya inme boyutları, boyut değerlerine renk atama işlemini desteklemez
Uyarı:

Bölüm erişimini kullanıyorsanız veya hassas verilerle çalışıyorsanız ana boyut değerlerine renk atamamanız gerekir. Bu işlem, verilerin açığa çıkmasına neden olabilir.

Boyutları düzenle altındaki Değer renkleri bölümünde, bir boyutun farklı değerlerine renk atama seçenekleri sunulur. F tuşuyla değer listesinde arama yapabilirsiniz.

Qlik Sense, varsayılan bir renk sağlamak için değerlerinize otomatik olarak bir dolgu uygular. Otomatik dolgu tek bir renk ya da renk temasıdır. Otomatik dolgu ayarlarınızın değiştirilmesi değerlere atadığınız renkleri değiştirmez.

Farklı değerlerin yanı sıra, görselleştirmede "diğer" adı altında sınıflandırılmış olan değerler için renk belirleyebilirsiniz. Bunlar, bir boyuttaki görüntülenebilen değerlerin dışında yer alan farklı değerler koleksiyonudur. Null değerler için de renk belirleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki @ Düzenle öğesine tıklayın.
 2. Ana öğeleri görüntülemek için é seçeneğine tıklayın.
 3. Kitaplığınızdan bir ana boyut seçin.
 4. @ seçeneğine tıklayın..
 5. Değer renkleri'ne tıklayın.
 6. Otomatik doldurma ayarlarını değiştirmek isterseniz Otomatik doldur ayarını Özel olarak değiştirin, otomatik doldurma yöntemini belirleyin ve tek renk ya da renk şeması seçin.

 7. Değeri seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Renk tekerleğinden bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
  • Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.

  Renk atanan değerlerde Ü simgesi gösterilir. .

 8. Atanan bir rengi kaldırmak istiyorsanız değeri seçin ve Ö öğesine tıklayın.
 9. Alternatif olarak, Diğer veya Null değerler'e renk atamak için S öğesine tıklayın ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • Paletteki renklerden birine tıklayın.
  • Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
  • Diyalog penceresinin en altında Ü seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
 10. Kaydet düğmesine tıklayın.