Uygulamayı açma

Bir uygulamayı hub'dan üzerine tıklayarak açabilirsiniz. Verileri olmayan bir uygulamayı açabilir veya hub'da olmayan bir uygulamayı içe aktarabilirsiniz.

Bir uygulamayı veri olmadan açma

Not: Bu işlev Kubernetes ürününde mevcut değildir.

Yüklenmesi uzun sürecek çok sayıda verinin olması gibi durumlarda, bir uygulamayı verilerini yüklemeden açmak isteyebilirsiniz.

Bir uygulamayı verileri olmadan açtığınızda, görselleştirmeler veri kaynağına bağlı olmadığı için çalışmayacaktır. Ayrıca, veri yöneticisi ve veri modeli görüntüleyicisi kullanılamayacaktır.

Aşağıdakileri yapın:

  • Hub'da uygulamaya uzun dokunun/sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Veri olmadan aç'ı seçin.

Uygulama açılır ve kod dosyasını güncellemek ve sayfaların ve hikayelerin düzenini görüntülemek ve bu düzenle çalışmak için veri yükleme düzenleyicisine erişebilirsiniz.

Örneğin içeriği yeniden düzenlemek için sayfaların ve hikayelerin düzeniyle çalışabilirsiniz, ancak görselleştirmelerin yalnızca temsillerini görürsünüz. Hesaplamaları veya boyutları güncelleyemezsiniz. İsterseniz veri kod dosyasında değişiklikler yapabilirsiniz. Kodu veri yükleme düzenleyicisinde başarıyla çalıştırdığınızda, uygulama görselleştirmeleri beklendiği gibi çalışacak ve veri analizi için hazır olacaktır.

Sınırlamalar

Hub'da olmayan bir uygulamayı açma

Başkasından aldığınız, Qlik Sense Cloud üzerinden indirdiğiniz veya Qlik Sense Desktop üzerinden kopyaladığınız uygulamaları açabilirsiniz. Açabilmek için öncelikle uygulamayı içe aktarmanız gerekir. Uygulamayı Qlik Management Console(QMC) içinde içe aktarırsınız.

Bulut hub'ında, veya başka bir Qlik Sense dağıtımından indirdiğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Açabilmek için önce uygulamayı yüklemeniz gerekir. Bulut hub'ına uygulama yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ına uygulama yükleme.

Uygulamayı içe aktardığınızda uygulama hub'da kullanılabilir.