Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma

Uygulamalar; yeni uygulamalar oluşturarak, var olan uygulamaları çoğaltarak ya da dışa aktarılan uygulamaları yükleyerek bulut hub'ına eklenebilir.

Professional lisansı olan herhangi bir bulut hub'ı üyesi, bulut hub'ında uygulamalar oluşturabilir.

Yeni bir uygulama oluşturma

Oluştur'a ve ardından Uygulama oluştur'a tıklayarak bulut hub'ının Keşfet ve İçeriğiniz bölümlerinde uygulamalar oluşturabilirsiniz. Yeni uygulama oluşturduğunuzda, uygulamanın hedeflenen alanını belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, uygulamalar mevcut alana eklenir.

Bulut hub'ında uygulamaları çoğaltma

Erişiminiz olan herhangi bir uygulamayı, uygulamada More seçeneğine tıklayarak ve Çoğalt öğesini seçerek çoğaltabilirsiniz. Çoğaltılan kopya değiştirilebilir: Farklı veriler ekleyebilir veya sayfaları düzenleyebilirsiniz.

Uygulamaları çoğaltmanın birçok kullanımı vardır. Örneğin, bir uygulamayı şablon olarak kullanmak üzere kopyalayabilirsiniz. Sürüm denetimi için de uygulamaları çoğaltabilir ve eski olanları arşivleme amacıyla oluşturulan bir alanda depolayabilirsiniz..

Çoğaltılan uygulamalar orijinal veri kaynaklarını ve verileri saklar. Uygulamada kullanılan orijinal veri kaynakları oluşturmadıysanız, veri kaynaklarını uygulamada tekrar oluşturmak zorunda kalırsınız.

Not:

Qlik Sense Enterprise içinden bulut hub'ında yayınlanmış bir uygulama çoğaltıyorsanız uygulamadaki veri kaynakları, bulut hub'ındaki uygulamalar için desteklenmeyebilir. Verileri tekrar yükleyemezsiniz. Bununla birlikte çoğaltılmış uygulamadaki veri kaynaklarını değiştirebilirsiniz.

Bulut hub'ına uygulama yükleme

Bulut hub'ından veya başka bir Qlik Sense sürümünden dışa aktardığınız bir uygulamayı bulut hub'ına yükleyebilirsiniz.

Oluştur'a ve ardından Uygulama yükle'ye tıklayıp uygulamanızın .qvf dosyasını Uygulama yükle öğesine ekleyerek bulut hub'ının Keşfet ve İçeriğiniz bölümlerine uygulama yükleyebilirsiniz. Aynı anda birden fazla uygulama yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra, yüklenen uygulamaya veri kaynakları eklemeniz gerekir.

Uygulama üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Uygulama hazırsa bulut hub'ı kullanıcılarınızla uygulamayı paylaşın veya uygulamayı paylaşılan alana taşıyın.

Not:

Bulut hub'ına yüklenen uygulamalar Qlik Sense 3.1 veya sonraki bir sürüm olmalıdır.

On-Demand uygulamalarının bulut hub'ına yüklenmesi desteklenmez.

Diğer Qlik Sense sürümünden uygulamaları yüklemeye hazırlama

Bulut hub'ı diğer Qlik Sense sürümlerinden uygulamaların yüklenmesini desteklese de sınırlamalar vardır:

  • Yüklenen uygulamaların boyutu 500 MB'ı aşamaz.
  • Yüklenen uygulamalar, uygulamaya önceden yüklenen verileri içerir ancak veri kaynakları kaldırılır. Eklenen dosyaları ve veri bağlantılarını yeniden yüklemek istiyorsanız bunları yeniden eklemeniz gerekir. Uygulamanıza tekrar bağlantı eklemek için bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.

  • Yüklenen uygulamalar herhangi bir topluluk sayfasını veya özel sayfayı içermez. Uygulamayı dışa aktarmadan önce temel sayfa ve hikayeler olarak tutmak istediğiniz tüm sayfaları ve hikayeleri onaylamanız gerekir.
  • Qlik Cloud Services bulut hub'ı uygulamaları, sadece görselleştirme paketi ve gösterge paneli paketi uzantılarını destekler. Desteklenmeyen uzantılar, uygulama yüklendikten sonra geçersiz olarak işaretlenir.

Bulut hub'ındaki uygulamalara veri ve içerik ekleme

Yeni uygulamanızı oluşturduktan sonra veri eklemeniz gerekir. Sadece sahibi olduğunuz veri bağlantılarını görebilir ve kullanabilirsiniz. Bir bağlantının sahibini değiştiremezsiniz. Bir uygulamadaki verileri yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Verileri yönetme.

Veri ekledikten sonra sayfalar, hikayeler ve görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Bulut hub'ındaki uygulamalar şu sınırlamaları içerir:

  • Sayfaları resim, PDF ya da Excel sayfaları olarak dışa aktaramazsınız.
  • Insight danışmanı ile önceki etkileşimlere dayalı öğrenmeye erişiminiz yoktur.
  • Qlik Cloud Services bulut hub'ı yalnızca Gösterge Paneli ve Görselleştirme paketi uzantılarını destekler.

Uygulamanızdaki sayfalar, hikayeler ve seçim imleri siz herkese açık yapana kadar özeldir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sayfalara, seçim imlerine ve hikayelere erişim verme.

Sayfalar ve görselleştirmeler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme.