Ana içeriğe geç
Örnek: QlikView converter kullanarak QlikView içeriğini Qlik Sense uygulamasına taşıma

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Örnek: QlikView converter kullanarak QlikView içeriğini Qlik Sense uygulamasına taşıma

Bu konuda, QlikView içindeki bir belgeyi, Qlik Sense Enterprise on Windows içindeki bir uygulamaya dönüştürme örneği sağlanmaktadır.

Örnekte şunlar yapılmaktadır:

 1. QlikView converter kullanarak Sales.qvw adlı bir QlikView belgesindeki nesneleri dönüştürme.
 2. Nesneleri bir Qlik Sense uygulamasına yerleştirme.
 3. Veri kaynağımızı Qlik Sense içinde kullanılabilir hale getirme.
 4. Veri kaynağına bağlanmak için Qlik Sense uygulamasında komut dosyasını değiştirme.

Belge, Geography ve Sales_Country adlı iki sayfa içerir.

QlikView içinde Geography sayfası

QlikView içindeki Geography sayfası

QlikView içinde Sales_Country sayfası

QlikView içindeki Sales_Country sayfası

Belge, dönüştürülecek şu nesneleri içerir:

 • Grafikler
 • Liste kutuları. Bunlar Qlik Sense içinde filtre bölmeleri olarak yüklenir.
 • Tablo kutusu
 • Veri modeli
 • Komut dosyası. Qlik Sense içinde dizin yolu değişir. Ayrıca veri dosyaları, kod ile birlikte yüklenebilmeleri için Qlik Sense uygulamasına yüklenir.

Arama kutusu, Seçimleri temizle ve Dışa aktar düğmeleri dönüştürülmez. Bu işlevsellik, Qlik Sense uygulamasında yerleşiktir.

Qlik Sense uygulamasında yeniden QlikView işlevselliği oluşturmaya ilişkin daha fazla örnek için bkz. Örnek: Qlik Sense uygulamasında QlikView içeriğini el ile yeniden oluşturma.

Gereksinimler

 • Qlik Sense Enterprise on Windows içinde Dev Hub öğesine erişim.
 • Veri dosyalarını Qlik Sense sunucusuna yükleme izni. Bu yalnızca örneğin veri yükleme kısmı için gereklidir.

Kısıtlamalar

 • Diskte 500 MB'tan büyük belgeleri dönüştürmek için QlikView converter kullanamazsınız. Varlıkları kaybetmeden bir belgenin boyutunu azaltmak için bir belgedeki veri miktarını azaltabilir veya belgeyi veriler olmadan kaydedebilirsiniz.

Temel bir QlikView belgesini Qlik Sense uygulamasına dönüştürme

Bu örnekte aşağıdakiler yapılmaktadır:

 1. Dev Hub uygulamasını Qlik Sense içinde açıp QlikView converter seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. QlikView converter (yalnızca İngilizce).

 2. Sales.qvw belgesini dönüştürücüye sürükleyip bırakın. Qlik Sense, belgeyi işler.
 3. Sales belgesini seçin, ardından Görselleştirmeler sekmesinde Geography sayfası (SH02) için tüm nesneleri seçin. Ayrıca Country filtre bölmesi istisna olacak şekilde, Sales_Country (SH04) sayfası için tüm nesneleri seçin. Bu tablo her iki sayfada da görüntülendiğinden dönüştürücüde yinelenir.

  Qlik Sense uygulamasında nesneler ana öğeler olarak oluşturulur. Daha sonra Qlik Sense uygulamasında gerekli olmayan ana öğeleri silebilirsiniz.

  Dönüştürme aracında Sales belgesindeki Görselleştirmeler sekmesi

  Dönüştürücü aracında Satışlar belgesindeki Görselleştirmeler sekmesi.
 4. Dönüştürülecek nesneler için diğer sekmeleri gözden geçirin. Yinelenen adlara sahip herhangi bir boyut veya hesaplama varsa Qlik Sense uygulamasında karışıklığı engellemek için şimdi bunları yeniden adlandırabilirsiniz.

  Dönüştürme aracında Sales belgesindeki Boyutlar sekmesi

  Dönüştürme aracında Satışlar belgesindeki Boyutlar sekmesi.
 5. Uygulama oluştur'a tıklayın. Qlik Sense hub'ında Sales uygulaması oluşturulur.

  Qlik Sense içindeki Sales uygulaması.

  Qlik Sense içinde Satışlar uygulaması.
 6. Sales uygulamasını açın ve yeni bir sayfa oluşturun. Sayfayı Geography olarak adlandırın.
 7. Sayfayı açın, Sayfayı düzenle'ye ve sonra Ana öğeler'e tıklayın. Dönüştürülen boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler, ilgili sekmelerinde listelenir.

  Dönüştürülen boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler

  Dönüştürülen boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler.
 8. Daha fazla bilgi görüntülemek için bir nesneye tıklayın. converter-auto-created etiketi, nesnenin dönüştürücü tarafından oluşturulduğunu belirtir.

  Population görselleştirmesi hakkında bilgi

  Nüfus görselleştirmesi hakkında daha fazla bilgi.
 9. Aşağıdaki ana görselleştirmeleri sayfaya sürükleyin:

  • Country
  • Currency
  • Population(mio)
  • Area(km.sq)
  • Tablo kutusu
  • Population

  Dönüştürülen nesneleri içeren Geography sayfası

  Nesneleri sayfaya sürükleyin.
 10. Population grafiğinde sıralamayı ayarlayın.
  1. Population grafiğine tıklayın ve ana öğeyi düzenlemeyi seçin.

   Nesneleri sayfaya sürükleyin.

   Ana görselleştirmeyi düzenle penceresi açılır.

  2. Özellikler bölmesinde Sıralama'ya tıklayın ve Population öğesini Country öğesinin yukarısına taşıyın. Böylece grafik orijinal QlikView belgesindekiyle eşleşecek şekilde veriler yeniden sıralanır.

   Ana görselleştirmeyi düzenleme

   Ana görselleştirmeyi düzenleme.
  3. Bitti'ye tıklayın. Ana görselleştirmeyi düzenle penceresi kapanır ve sayfada görselleştirme güncellenir. Geography sayfası tamamlanmıştır.

   Tamamlanmış Geography sayfası

   Tamamlanmış Geography sayfası.

   Sayfada bir seçim yaparsanız Seçimler araç çubuğunda bu seçimi temizleyebilirsiniz. Bu, QlikView uygulamasındaki Seçimleri temizle kutusunun yerini alır.

   Geography sayfasındaki seçim

   Geography sayfasında seçim.
 11. Görselleştirmeleri Ana öğeler'den sayfaya sürükleyerek Sales_Country sayfasını yeniden oluşturun.

  Sales_Country sayfası

  Sales_Country sayfası.
 12. İstediğiniz zaman klavyenizde Control + F tuşlarına basarak genel aramayı açabilirsiniz. Bu, QlikView uygulamasındaki Arama kutusunun yerini alır.

  Genel arama

  Genel arama.
 13. Verileri indirmek için bir nesneye sağ tıklayın, Farklı indir... seçeneğine ve sonra Veri'ye tıklayın.

  Verileri indirme

  Verileri indirme.
 14. Veri dosyalarını, Qlik Sense sunucusundaki Data Sources adlı bir klasöre yükleyin. Bu, veri yükleme komut dosyasıyla dosyalara bağlanmamıza olanak sağlar.
 15. Daha sonra Sales uygulamasından bir bağlantı oluştururuz.
  1. Üst araç çubuğundaki Hazırla sekmesinden Veri yükleme düzenleyicisi'ni açın.
  2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve açılan pencerede Klasör'ü seçin.
  3. Data Sources klasörüne gidip bu klasörü seçin. Bağlantıyı adlandırın ve Oluştur'a tıklayın.

   Yeni bağlantı oluştur

   Yeni bağlantı penceresi oluşturma.

   Bağlantı oluşturulur ve Veri bağlantıları'na eklenir.

   Veri bağlantıları

   Veri bağlantıları.
 16. Daha sonra, Veri yükleme düzenleyicisi'nde komut dosyamızdaki dizin yolunu, veri bağlantımızı gösterecek şekilde değiştiririz. QlikView uygulamasından içe aktarılan kod, QlikView uygulamasındaki yerel bir dizinin yolunu içerdiğinden yolun değiştirilmesi gerekir.

  Yerel dizini işaret eden veri yükleme komut dosyası

  Yerel dizini işaret eden veri yükleme komut dosyası.

  Yukarıdaki örnekte bu öğeyi:

  FROM [Data Sources\Country1.csv]

  şu şekilde değiştiririz:

  FROM [lib://Data Sources (<user_id>)/Country1.csv]

  burada bağlantıyı yapmak için <user_id> gereklidir.

  Daha sonra koddaki tüm Load deyimleri için değişiklik yaparız.

 17. Şimdi Veri yükle'ye tıklayarak verileri yükleyebiliriz. Bir ilerleme penceresi, verilerimizin yüklendiğini belirtir.

  Veri yükleme ilerlemesi

  Alternatif hesaplama olarak Population.