Ana içeriğe geç
Tablo özellikleri

BU SAYFADA

Tablo özellikleri

Qlik Sense içinde tabloların düzenini ve biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.

Araç çubuğunda Edit Sayfayı düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse sağ alt köşede open right panel Özellikleri göster seçeneğine tıklayın.

Bilgi notuGörselleştirmenin sağ üst köşesinde Linked Object varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Bilgi notuÖzellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veriler

Boyut veya hesaplama eklemek için Sütun ekle'ye tıklayın. Soluklaştırılan seçenekler kullanılamaz.

Sütunlar

Tabloda, boyutlar ve hesaplamalar Sütunlar başlığı altında birlikte sunulur.

Boyut ayarları

Veri sekmesinde, Sütun ekle'ye tıklayıp Boyut'u seçerek kullanılabilir Boyutlar ve Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanın boyutunu seçin.

Bir boyut, mevcut Boyutlar listesinden seçilebilir veya kullanılabilir Alanlar listesinden oluşturulabilir.

Ana öğe olarak depolanan bir boyutu düzenlemek için önce boyutun ana öğeyle bağlantısını kaldırmanız gerekir.

 • <Boyut adı>: Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın. Boyutu silmek isterseniz boyuta sağ tıklayıp diyalog penceresinde Delete öğesini seçin. Alternatif olarak, boyuta ve Delete. öğesine tıklayın.
  • Alan: Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Etiket: Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • Boyut: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
  • null değerlerini dahil et: Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
  • Sınırlama: Görüntülenen değerlerin sayısını sınırlar. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir.
   • Sınırlama yok: Varsayılan değer.

   • Sabit sayı: Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Tam değer: İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Göreli değer: İşleçleri kullanın ve yüzde olarak göreli sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Hesaplamada esas alınan <hesaplama>: Görüntülenen boyut değerleri sayısında sınırlama yaptığınızda gösterilir. Hesaplama değeri ölçütü karşılayan boyutlar görüntülenir.

  • Şu durumda sütunu göster: Bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Sütun, yalnızca bu alandaki ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa sütun her zaman gösterilir.

   Yüksek miktarda verileri hesaplamadan ve göstermeden önce bir alan seçimini gerekli hale getirmek için bunu kullanabilirsiniz.

  • Arka plan rengi ifadesi: Arka plan rengi için bir ifade girin. Koyu bir arka plan rengi kullanıldığında, metin rengi otomatik olarak beyaza dönüşür.
  • Metin rengi ifadesi: Metin rengi için bir ifade girin. Arka plan rengiyle aynı ifadeyi kullanırsanız, metin görünmez.

   Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme.

  • Metin hizalaması: Özel olarak ayarlandığında, içeriğin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz: Sola hizala, Ortaya hizala veya Sağa hizala. Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlanırsa, hizalama içeriğe bağlı olarak sola veya sağa yapılır.
  • Temsil: Metin olarak ayarlandığında, tüm değerler statik metin olarak görüntülenir. Bağlantı olarak ayarlandığında, URL içeren alan değerleri tıklanabilen bağlantılar olarak görüntülenir. Tıklanabilir bağlantılar, yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır.
   • Bağlantı ayarı: Bağlantı ekle veya URL ekle olarak görüntülenen bağlantı türünü seçin. Bağlantı ayarını belirlediğinizde, yalnızca ilgili seçenek görüntülenir.
    • Bağlantı etiketi: Bağlantı içeriği için bir ifade girin. Bağlantılar, bağlantı URL'sine göre görüntülenir ve sıralanır. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
    • Bağlantı URL'si: Bağlantı içeriği için bir ifade girin. Bağlantılar, bağlantı hedefi etiketine göre görüntülenir ve sıralanır. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Diğerlerini göster: Seçildiğinde, görselleştirmedeki son değer (gri renkli) kalan tüm değerleri özetler. Bir tür sınırlama ayarlandığında (Sabit sayı, Tam değer veya Göreli sayı), değer bu ayarda 1 olarak sayılır. Örneğin, Tam değer kullanılır ve 10 olarak ayarlanırsa onuncu değer Diğerleri olur.
   • Diğerleri etiketi: Özetlenmiş değerler için bir etiket girin (Diğerlerini göster seçildiğinde). Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
 • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak boyut ifadesine göre bir ana boyut oluşturabilirsiniz.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Hesaplamalar'dan Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. Hesaplamayı Boyutlar'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Ana hesaplamayı Boyutlar'a taşıyamazsınız. Bir hesaplamayı yalnızca ifadesi basitse Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Hesaplama ayarları

Veri sekmesinde, Sütun ekle'ye tıklayıp Hesaplama'yı seçerek kullanılabilir hesaplamaların listesini açın. Kullanmak istediğiniz hesaplamayı seçin. Bir alan seçerseniz size otomatik olarak hesaplama için seçebileceğiniz bazı yaygın toplama işlevleri sunulur.

Ana öğe olarak depolanan bir hesaplamayı düzenlemek için önce hesaplamanın ana öğeyle bağlantısını kaldırmanız gerekir.

 • <Hesaplama adı>: Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın. Hesaplamayı silmek isterseniz SilDelete'e tıklayın.
  • İfade: İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.

  • Değiştirici: Hesaplama için bir değiştirici seçer. Seçenekler Yok, Toplama, Hareketli ortalama, Fark ve Göreli sayılar şeklindedir.
   • Toplama: Yalnızca değiştirici olarak Toplama seçildiğinde görüntülenir. Bir veya iki boyut üzerinde hesaplamanızın değerlerini toplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde toplamanın gerçekleşeceği boyutu seçer. Toplama birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Toplama, kullanılabilir tüm boyutlar genelinde devam eder.
    • Aralık: Toplamanın Tam aralıkta mı yoksa Özel bir boyut aralığında mı gerçekleşeceğini seçer.
    • Adımlar: Yalnızca Aralık, Özel olarak ayarlandığında görüntülenir. Bir toplama aralığı oluşturan boyuttaki adım sayısı. Yalnızca sıfır ve pozitif tamsayılar kabul edilir.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri toplamaya dahil edin.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Hareketli ortalama: Yalnızca değiştirici olarak Hareketli ortalama seçildiğinde görüntülenir. Bir veya iki boyut üzerinde hesaplamanızın değerlerini toplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde hareketli ortalamanın gerçekleşeceği boyutu seçer. Hareketli ortalama birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Hareketli ortalama, kullanılabilir tüm boyutlar genelinde devam eder.
    • Aralık: Hareketli ortalamanın Tam aralıkta mı yoksa Özel bir boyut aralığında mı gerçekleşeceğini seçer.
    • Adımlar: Yalnızca Aralık, Özel olarak ayarlandığında görüntülenir. Bir hareketli ortalama aralığı oluşturan boyuttaki adım sayısı. Yalnızca sıfır ve pozitif tamsayılar kabul edilir.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri hareketli ortalamaya dahil eder.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Fark: Yalnızca değiştirici olarak Fark seçildiğinde görüntülenir. Bir hesaplamanın bir veya iki boyut üzerindeki ardışık değerleri arasındaki farkı hesaplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde farkın gerçekleşeceği boyutu seçer. Fark birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Fark, tüm kullanılabilir boyutlar genelinde devam eder.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri farka dahil edin.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Göreli sayılar: Yalnızca değiştirici olarak Göreli sayılar seçildiğinde görüntülenir. Belirli bir seçime göre, toplama göre veya bir alan değerine göre yüzdeleri hesaplamanıza olanak sağlar. Değiştirici bir veya iki boyut üzerinde hesaplanabilir.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Seçim kapsamı: Göreli sayıların geçerli seçim temelinde mi yoksa belirli bir alan değeri temelinde mi hesaplandığını ayarlar. Alternatif olarak, geçerli seçimi yoksayabilirsiniz.
    • Boyut kapsamı: Göreli sayıların bir boyut temelinde hesaplanıp hesaplanmadığını ayarlar. Değiştiricinin tüm kullanılabilir boyutları dikkate almasını, iki tane varsa belirli bir boyutu dikkate almasını veya boyutları yoksaymasını seçebilirsiniz.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

 • Etiket: Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler'de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
 • Hesaplama: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
 • Sayı biçimlendirme: Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.
 • Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

  • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

   Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

  • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

   Examples:  

   • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
   • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.
   • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
   • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

   Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

  • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
  • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

   Sınırlamalar:

   Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

   Kutu çizimiyle birlikte kullanılamaz.

   Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

 • Şu durumda sütunu göster: Bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

  Sütun, yalnızca bu alandaki ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa sütun her zaman gösterilir.

 • Arka plan rengi ifadesi: Arka plan rengi için bir ifade girin. Koyu bir arka plan rengi kullanıldığında, metin rengi otomatik olarak beyaza dönüşür.
 • Metin rengi ifadesi: Metin rengi için bir ifade girin. Arka plan rengiyle aynı ifadeyi kullanırsanız, metin görünmez.

  Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme.

 • Metin hizalaması: Özel olarak ayarlandığında, içeriğin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz: Sola hizala veya Sağa hizala. Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlanırsa, hizalama içeriğe bağlı olarak sola veya sağa yapılır.
 • Toplamlar fonksiyonu: Tabloda Toplamlar satırı için hangi toplama işlevini kullanmak istediğinizi seçin. Toplamlar işlevi, Otomatik olarak ayarlanırsa, hesaplama ifadesinde kullanılan aynı işlevi kullanır. Toplamlar satırının konumunu Sunum'un altında ayarlayabilirsiniz.
 • Temsil: Bir değer (Metin) veya gösterge (Gösterge) ya da Mini grafik (Mini grafik) göstermeyi seçebilirsiniz.

  Gösterge'yi seçerseniz aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

  • Sınır ekle: Gösterge sınırları ekleyin.
  • Gradyan: Gösterge rengini, sınır renklerine göre gradyan olarak ayarlayın.
  • Değerleri göster: Hem değeri hem de göstergeyi gösterin.
  • Değere renk uygula: Değere gösterge rengini uygulayın. Bu yalnızca Değerleri göster seçildiğinde kullanılabilir.
  • Gösterge konumu: Göstergenin, değerin hangi tarafında görüntüleneceğini seçin. Bu yalnızca Değerleri göster seçildiğinde kullanılabilir.

  Mini grafik'i seçerseniz aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

  • Boyut seçin: Mini grafik için boyut seçin.
  • Mod: Mini grafik için görselleştirme modu seçin. Sütunlar, Noktalar, Sparkline grafik ve Pozitif/negatif kullanılabilir.
  • Renkler: Mini grafik için isteğe bağlı renkleri ayarlayın.
  • Noktaları göster: Sparkline mini grafikte her veri noktasına noktalar ekler.
  • Null değerlerini dahil et: Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
  • Diğerlerini göster: Seçildiğinde, görselleştirmedeki son değer (gri renkli) kalan tüm değerleri özetler. Bir tür sınırlama ayarlandığında (Sabit sayı, Tam değer veya Göreli sayı), değer bu ayarda 1 olarak sayılır. Örneğin, Tam değer kullanılır ve 10 olarak ayarlanırsa onuncu değer Diğerleri olur.
  • Y ekseni: Mini grafiğin Y ekseni için kullanılacak değeri seçin.
 • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak hesaplama ifadesine göre bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Boyutlar'dan Hesaplamalar'a sürükleyebilirsiniz. Boyutu Hesaplamalar'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır. Ana boyutu Hesaplamalar'a taşıyamazsınız.

Sıralama

Sıralama önceliği düzenini ayarlamak için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Sayılar düzeni gösterir.

Boyutlar ve hesaplamalar kendi içinde de sıralanabilir:

Ayarları açmak ve için boyut veya hesaplama adına tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için sıralama düğmesine tıklayın. Aşağıdaki listede, dahili sıralama önceliği sırası ve sıralama seçenekleri gösterilmektedir. Sıralama Artan veya Azalan düzendedir.

 • İfadeye göre sırala: Sıralama için bir ifade girin. Yalnızca boyutlar için kullanılabilir.
 • Sayısal olarak sırala
 • Alfabetik olarak sırala

Ayrıca, Özel'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, Sıralama'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme.

Eklentiler

 • Veri işleme

  • Sıfır değerlerini dahil et: Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.
  • Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

   Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz Expression seçeneğine tıklayın.

  Bilgi notuBaşlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Example:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • İmleçle açılan menüyü devre dışı bırak: İmleçle açılan menüyü görselleştirmede devre dışı bırakmak için seçin.

 • Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

 • Stil: Uygulama temasını geçersiz kılarak tablonun stilini özelleştirin. Özel üst bilgi ve içerik yazı tipi boyutları ve renkleri ekleyebilirsiniz. Satırları, üzerine imleç getirildiğinde vurgulanacak şekilde ayarlayabilir ve satır ve yazı tipi için renkleri ayarlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğunun boyutunu da ayarlayabilirsiniz.

 • Toplamlar
  • Otomatik: Toplamlar (ifadenin sonucu), otomatik olarak tablonun en üstüne eklenir.
  • Özel: Toplamların görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve en üstte mi, yoksa en altta mı görüntüleneceğini seçin.
 • Toplamlar etiketi: Toplamlar satırı için etiketi ayarlayın. Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz.
 • Yatay kaydırma: Şunlar arasında seçim yapmak için açılır kutuyu kullanın:

  • Kaydır: Yatay kaydırmayı etkinleştirin. Kaydırma sırasında ilk sütunu dondurmak için düğmeyi kullanın.
  • Sütun seçici: Sütun seçici özelliğini etkinleştirin. Uygulama kullanıcıları tablodaki sütun sırasını değiştirebilir.
 • Çok satırlı metin kaydırma: Çok satırlı metin kaydırmanın, üst bilgiler ve hücrelerde ayrı ayrı gerçekleştirilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

See also