Ana içeriğe geç

On-Demand raporlama kontrolü

On-Demand raporlama kontrolü, isteğe bağlı şekilde Qlik NPrinting raporları oluşturma düğmesi ekler. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Gereksinimler

 • Tasarladığınız Qlik Sense uygulamasına bağlanan Qlik NPrinting uygulaması ile Qlik NPrinting Server (June 2017 veya sonrası). Bu Qlik NPrinting uygulaması, rapor şablonlarınızı içerir.
 • On-Demand raporlarını oluşturan tüm kullanıcıların, On-Demand raporlarını çalıştırmayı destekleyen bir güvenlik rolü ile Qlik NPrinting uygulamasında kullanıcılar olarak eklenmesi gerekir.
 • Kullanıcıların, rapor ya da raporlama düğmeleri oluşturmak için NTML (Windows) kimlik doğrulaması aracılığıyla Qlik Sense üzerinde oturum açmaları gerekir.

Ne zaman kullanılır?

On-Demand raporlama kontrolü, kullanıcının uygulamadaki seçimlerini filtre olarak kullanarak Qlik Sense içinde önceden tanımlanmış Qlik NPrinting raporlarını yazdırabilmesini istediğinizde kullanışlıdır.

Dashboard bundle uygulamasını yükleme

Qlik Sense yüklediğinizde Dashboard bundle de yükleyebilirsiniz.

You can add or remove object bundles from your Qlik Sense deployment at any moment. If you have a multi-node installation, object bundles are installed on the central node.

İpucu notuYou can see which extensions are installed in your deployment by checking the Extensions section in the Qlik Management Console (QMC).
 1. In Windows Control Panel, open Programs and Features.
 2. In the list of programs, double-click the object bundle that you want to modify.

  A view of the Windows control panel with an object bundle selected
 3. The Object Bundle Setup Wizard opens. Click Next.
 4. Select Change.
 5. On the Custom setup screen, click on the bundle icon to select how to modify the bundle installation:
  • If the bundle is installed, select Entire feature will be unavailable to uninstall it.
  • If the bundle is not installed, select Entire feature will be installed on local hard drive to install it.

  Then, click Next.

 6. Click Change.

  Once the modification if complete, you are required to manually restart the Qlik Sense Repository Service.

 7. Click Finish to close the Object Bundle Setup Wizard.
 8. Manually restart the Qlik Sense Repository Service to apply the changes.

You can verify that the changes have been correctly applied by checking the Extensions section in the QMC.

Bir sunucuyu güvenilir kaynak olarak ekleme

Qlik Sense ürününde veya QlikView Web Server tarafından barındırılan bir QlikView Erişim Noktasında On-Demand raporları oluşturuyorsanız Qlik NPrinting web console uygulamasında bu sunucuları güvenilir kaynak olarak eklemeniz gerekir.

Qlik NPrinting web console uygulamasına erişimde kullanılan her sunucu yolu için güvenilir bir kaynak eklemeniz gerekir. Örneğin, sunucunuza yerel bir etki alanı, kısaltılmış bir ana bilgisayar veya tam URL'ler aracılığıyla erişilebiliyorsa bu sunucu yollarının her biri için güvenilir bir kaynak eklenmelidir.

Güvenilir kaynağın Adres alanına sunucu yollarını nasıl gireceğiniz, güvenlik yapılandırmanıza bağlıdır.

Yapılandırma 1:ile kurulum yapılmamış SSL güvenliği Qlik NPrinting web console

Qlik NPrinting web console üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. Örneğin, sunucunuz qlikserver1 ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Yapılandırma 2:Qlik NPrinting web console ve üçüncü taraf ile SSL güvenliği kurulumu

Qlik NPrinting web console üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. URL'ler, HTTPS kullanmalıdır. Örneğin, sunucunuz qlikserver1 ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Güvenilir kaynak ekleme

Do the following:

 1. Qlik NPrinting ürününde Yönetici > Ayarlar seçeneklerine tıklayın.
 2. On-Demand Ayarları'na tıklayın.
 3. Güvenilir kaynak ekle'ye tıklayın.
 4. Ad öğesinden sonra, güvenilir kaynak için bir ad girin.
 5. Açıklama öğesinden sonra, güvenilir kaynak için bir açıklama girin.
 6. Adres öğesinden sonra, QlikView Server için URL'yi girin.

  URL yalnızca temel URL (şema ve ana bilgisayar) olmalıdır. Örneğin, http://qlikserver1/qlikview/index.htm değil, http://qlikserver1.

 7. Oluştur'u seçin.

Qlik NPrinting Server üzerinde On-Demand ayarlarını yapılandırma

Qlik NPrinting Server üzerinde şu ayarları yapmanız gerekir:

 • QlikView Server veya Qlik Sense sunucusuna bağlantınız olması gerekir.

  On-Demand ile QlikView Server ve QlikView Kümesi bağlantıları desteklenir. Yerel bağlantılar desteklenmez. Bkz. Bağlantı oluşturma (yalnızca İngilizce).

 • QlikView Server Extranet Lisansı ile bir QlikView Server veya Kümeye bağlanıyorsanız, bağlantı yapılandırılırken aşağıdaki seçenekler etkinleştirilmelidir:
  • Bağlantı için kimlik doğrulaması gerekir
  • Raporlar için kullanıcı bölümü erişimi uygulayın
 • On-Demand için Qlik NPrinting raporlarınızı etkinleştirmeniz gerekir.
 • Güvenlik rolleri aracılığıyla On-Demand raporu oluşturmayı sınırlandırabilirsiniz. Bkz. Role dayalı güvenlik (yalnızca İngilizce).
Bilgi notu

On-Demand Chrome, Firefox ve Explorer ile uyumludur. Sertifikalar indirilmediğinden, Microsoft Edge'de çalıştırılmaz.

On-Demand oluşturma için Qlik NPrinting raporlarını etkinleştirme

Qlik NPrinting raporları, On-Demand oluşturma için el ile etkinleştirilmelidir. On-Demand raporlarını oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına raporlar atanmalıdır. On-Demand oluşturma, yeni bir rapor oluşturulurken etkinleştirilebilir.

Do the following:

 1. Qlik NPrinting web console ürününde Raporlar'a tıklayın.
 2. Bir rapor açın veya yeni bir rapor oluşturun.
 3. Rapor oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına bağlı Uygulama açılır listesinden bir uygulama seçin.

  Bilgi notuOn-Demand istekler yalnızca tek bir bağlantıya dayalı raporlarla çalışır. MultiDoc raporları desteklenmez.
 4. On-Demand'i Etkinleştir onay kutusunu seçin.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Rapor şablonu kullanılabilir hale gelir.

Qlik NPrinting web console sertifikasını kabul etme

Qlik NPrinting web console için varsayılan kurulum sertifikası, tarayıcınız tarafından geçersiz olarak kaydedilmiş olabilir. Tarayıcınız, Qlik NPrinting web console sertifikasını geçersiz olarak kaydederse QlikView AccessPoint veya Qlik Sense içinde On-Demand kullanabilmeniz için önce sertifikayı kabul etmeniz gerekir.

Bilgi notu

Farklı bir tarayıcıya geçiş yapar veya tarayıcınızın önbelleğini temizlerseniz Qlik NPrinting sertifikasını yeniden kabul etmeniz gerekir. On-Demand; Chrome, Firefox ve Explorer'da çalışır. Sertifikalar indirilmeyeceğinden, Microsoft Edge'de çalışmaz.

Do the following:

 1. Qlik NPrinting web console uygulamasını açın.
 2. Tarayıcınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Qlik NPrinting web console uygulamasıyla devam etmeyi seçin.
  • Bir güvenlik özel durumu ekleyin ve Qlik NPrinting web console uygulamasıyla devam edin.
 3. Qlik NPrinting web console uygulamanızda oturum açın.

Şimdi bu tarayıcıyı kullanarak Qlik NPrintingOn-Demand uygulamasını kullanabilirsiniz.

On-Demand raporlama düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturabilirsiniz.

 1. Varlıklar panelinden Custom objects (Özel nesneler) > Dashboard bundle bölümünde On-demand reporting öğesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellik panelinde NPrinting Connection > NPrinting server URL bölümünde sunucu bağlantısını ayarlayın. URL'nin sonunda / bulunmalıdır.

  Örneğin: https://<sunucu adı>:4993/

 3. NPrinting App bölümünde, rapor şablonunu içeren Qlik NPrinting uygulamasını seçin.
 4. NPrinting connection bölümünde Qlik NPrinting bağlantısını seçin.

  Varsayılan olarak listede yalnızca çalıştığınız Qlik Sense uygulamasına olan Qlik NPrinting bağlantıları gösterilir. Geçerli Qlik Sense uygulamasıyla ilişkili bağlantıları görüntülemek için Uygulama/Bağlantı filtresi açma/kapatma düğmesini kullanabilirsiniz.

 5. Report Configuration > Choose Report bölümünde, düğmeye bağlantı kurmak istediğiniz raporu seçin.
 6. Default Export Format bölümünde varsayılan bir dışa aktarma biçimi seçin.
 7. Appearances > Button Label bölümünde düğme etiketini belirleyin. Örneğin: Rapor oluştur.

Şimdi bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturdunuz.

Rapor oluşturma

Qlik Sense uygulamasında geçerli seçimlere göre filtrelenen bir rapor oluşturabilirsiniz. Analiz modunda olmanız gerekir.

Bilgi notuYalnızca Qlik NPrinting rapor şablonunda yer alan alanlarda filtre uygulayabilirsiniz; aksi takdirde rapor başarısız olur. Bir ifade kullanılarak seçimlerde filtre uygulanamaz.
 1. Oluşturduğunuz düğmeye tıklayın.

  Export diyalog penceresi açılır.

 2. Seçim yapılabilecek iki düğme vardır:
  1. Hızlı Rapor: Varsayılan çıktı biçimiyle tek bir rapor oluşturur.

  2. Yeni Rapor: Kullanımınıza sunulan rapor listesinden seçim yapın. Çıktı biçimini de seçebilirsiniz.

 3. Rapor oluşturulduğunda bir indir düğmesi etkinleştirilir. Raporu indirmek için İndir düğmesine tıklayın.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.

 • Qlik NPrinting rapor şablonu bir filtre içeriyorsa, Qlik Sense uygulamasında çakışan seçimler yapılamaz; aksi takdirde rapor başarısız olur.
 • Bir karmada On-Demand raporlama denetimini kullandığınızda, Windows kimlik doğrulaması kullanmanız gerekir. Üst bilgi kimlik doğrulaması desteklenmez.

  Ayrıca karma birden çok uygulama içeriyorsa on-demand raporları filtrelemek için yalnızca on-demand'in kaynaklandığı uygulamayı kullanabilirsiniz.