Ana içeriğe geç

Tarih aralığı seçici

Tarih aralığı seçici (Date picker) bir takvimden tek bir tarih veya tarih aralığı seçmenizi sağlar. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Date picker içinde iki mod vardır:

 • Tekli tarih modunda basit bir takvimden seçim yaparsınız.
 • Tarih aralığı modunda, takvimden bir aralığı veya kullanılabilir önceden tanımlanmış aralıklardan birini seçebilirsiniz.

Verilerle ilişkili tarihler takvimde siyah olarak görünür. İlişkili verileri olmayan tarihler gri renkte görünür. Kullanıcılar herhangi bir tarihi seçebilir.

Ne zaman kullanılır?

Seçimlerinizi filtrelemek için kullanmanız gereken bir veya daha fazla tarih alanınız olduğunda tarih aralığı seçici kullanışlıdır. Filtre bölmesinden farklı olarak tarih aralığı seçici yalnızca tarih alanlarını görüntüler.

Tarih aralığı seçici oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir tarih aralığı seçici oluşturabilirsiniz.

 1. Varlıklar panelinden Özel nesneler > Dashboard bundle altında bir Date picker nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Date field içinde filtre olarak kullanılacak tarih alanını seçin.

  Liste yalnızca Qlik Sense tarafından tarih alanı olarak tanınan alanları içerir.

  İpucu: Zaman damgası alanı kullanmak istiyorsanız, bunu bir tarihe çevirmeniz gerekir. myTimeStamp_Field yerine =date(floor(myTimeStamp_Field)) ifadesini kullanın.
 3. Single date / interval içinde tek bir tarih veya tarih aralığı seçebilmeyi istiyorsanız bunu seçin.

  Date interval, bir tarih aralığı seçmenize olanak sağlar.

  Single date yalnızca bir tarih seçmenize olanak sağlar.

Tarih aralığı seçiciyi oluşturduğunuzda, bunun görünüşünü ve diğer ayarları değiştirmek isteyebilirsiniz.

Kullanılabilir tarih aralığını ayarlama

Advanced setup seçeneğini On olarak ayarlayarak seçilebilir tarih aralığını ayarlayabilirsiniz. İfadeler veya açık tarih değerlerini kullanabilirsiniz. Aşağıda kullanılan ifade, DateField adlı bir alana başvurur.

 • Min date ile takvimin ilk gününü ayarlayın.

  Varsayılan değer =Min( {1} [DateField]) şeklindedir. Bu ifade, tam veri kümesinde DateField içindeki ilk günü döndürür.

 • Max date ile takvimin son gününü ayarlayın.

  Varsayılan değer =Max( {1} [DateField]) şeklindedir. Bu ifade, tam veri kümesinde DateField içindeki son günü döndürür.

 • Tarihi, Start date ile tarih aralığı seçici açıldığında gösterilecek şekilde ayarlayın.

  Varsayılan değer =Min([DateField]) şeklindedir. Bu ifade, geçerli seçimde DateField içindeki ilk günü döndürür.

Takvimin yerel ayarını belirleme

Yerel gün ve ay adlarını almak için takvimin yerel ayarını belirleyebilirsiniz. Calendar Settings > Language and labels altında Locale ayarını, kullanmak istediğiniz yerel ayarın iki harfli koduna değiştirin. Örneğin, varsayılan İngilizce için en değerini Almanca için de değerine değiştirebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış aralıkları kullanma

Show predefined ranges, On olarak ayarlanırsa tarih aralığı modunda, seçilebilir önceden tanımlanmış birkaç aralık vardır. Önceden tanımlanmış aralık seçimleri için metin etiketlerini özelleştirmek istediğinizde Calendar Settings > Predefined ranges altındaki ayarları kullanabilirsiniz:

 • Custom Range, takvimden serbestçe bir tarih aralığı seçtiğiniz seçeneği temsil eder. Varsayılan değer Range şeklindedir.
 • Today, bugünün tarih değerini temsil eder. Varsayılan değer Today şeklindedir.
 • Yesterday, dünün tarih değerini temsil eder. Varsayılan değer Yesterday şeklindedir.
 • Last $ days, son 7 veya 30 günü göstermeye yönelik iki seçeneği temsil eder; dizede $ yerine 7 veya 30 gelir. Varsayılan değer Last $ days şeklindedir.
 • Bu geçerli dönemi belirtir. Varsayılan olarak Ay seçilidir. Şunları seçebilirsiniz:
  • Gün
  • Ay
  • Çeyrek
  • Yıl
  • Yok
 • Son önceki dönemi belirtir. Varsayılan olarak Ay seçilidir. Şunları seçebilirsiniz:

  • Gün

  • Ay

  • Çeyrek

  • Yıl

  • Yok

  Önceki dönemlerden kaç tanesinin Son sayı'ya dahil edileceğini belirtebilirsiniz.

  Geçerli dönemi dahil et'i seçerek geçerli dönemi dahil edebilirsiniz.

Metin etiketlerini özelleştirme

Tarih aralığı seçici kullanıldığında gösterilen metin etiketlerini özelleştirebilirsiniz.

Calendar Settings > Language and labels altında Default Text ayarı ile tarih aralığı seçici simge durumuna küçültüldüğünde gösterilen metin istemini değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayar 'Select date range' şeklindedir.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.