Ana içeriğe geç

Repeat - kod ve grafik fonksiyonu

Repeat(), girdi dizesinin ikinci bağımsız değişkenin tanımladığı tekrar sayısı kadar yinelenmesinden oluşan bir dize oluşturur.

Syntax:  

Repeat(text[, repeat_count])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
repeat_count text dizesindeki karakterlerin çıkış dizesinde kaç kez yineleneceğini tanımlar.