Ana içeriğe geç

Concat - kod fonksiyonu

Concat(), dize değerlerini birleştirmek için kullanılır. Bu kod fonksiyonu, group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, birkaç kayıt üzerinde yinelenen ifadenin tüm değerlerinin toplanmış dize birleşimini döndürür.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Return data type: dize

Arguments:  

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
string

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

delimiter Her değer, delimiter içinde bulunan dize ile ayrılabilir.
sort-weight

Birleşimin sırası sort-weight boyutunun değerine göre belirlenebilir (varsa) ve en düşük değere karşılık gelen dize birleşimde ilk görünür.

distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç Bir sayfaya eklendikten sonra sonuçlar

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa. sort-weight için bağımsız değişken eklendiğinden sonuçlar, Amount boyutunun değerine göre sıralanır:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta