Ana içeriğe geç

Correl - kod fonksiyonu

Correl(), group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle, bir dizi kayıt üzerinde yinelenen x-expression ve y-expression içindeki eşlenmiş sayılarca temsil edilen bir koordinatlar dizisi için toplam korelasyon katsayısını döndürür.

Syntax:  

Correl(value1, value2)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
value1, value2 Korelasyon katsayısının hesaplanacağı iki örnek kümeyi içeren ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç

Salary:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

 

Correl1:

LOAD Grp,

Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;

 

Correl_Salary boyutunu içeren bir tabloda, veri kod dosyasındaki Correl() hesaplamasının sonucu gösterilecektir: 0,9270611