Ana içeriğe geç
RangeNPV - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeNPV - kod fonksiyonu

RangeNPV(), iskonto oranına ve gelecekteki düzenli ödemelerin (negatif değerlerin) ve gelirlerin (pozitif değerlerin) serisine dayalı olarak bir yatırımın net mevcut değerini döndürür. Sonuç money öğesinin varsayılan sayı biçimine sahiptir.

Mutlaka dönemsel olması gerekmeyen nakit akışları için bkz. RangeXNPV - kod fonksiyonu.

Syntax:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate Dönem başına faiz oranı.
value Her dönemin sonunda meydana gelen ödeme veya gelir. Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıtlar arası fonksiyonun döndürdüğü tek bir değer ya da bir değer aralığı olabilir.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler Sonuçlar

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

1188,44 döndürür

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen RangeNPV değerlerini gösterir.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40