Ana içeriğe geç

Mantıksal işleçler

Tüm mantıksal işleçler, işlenenleri mantıksal olarak yorumlar ve sonuç olarak True (-1) veya False (0) döndürür.

Mantıksal işleçler
İşleç Açıklama
not Mantıksal ters sonuç. Az sayıdaki birli işleçlerden biridir. İşlem, işlenenin mantıksal tersini döndürür.
and Mantıksal ve. İşlem, işlenenin mantıksal ve sonucunu döndürür.
or Mantıksal veya. İşlem, işlenenin mantıksal veya sonucunu döndürür.
Xor Mantıksal dışlamalı veya. İşlem, işlenenin mantıksal dışlamalı veya sonucunu döndürür. Diğer bir deyişle 'mantıksal veya' gibidir, ancak her iki işlenen True ise sonuç False olur.