Ana içeriğe geç
Money#

BU SAYFADA

Money#

- kod ve grafik fonksiyonu

Money#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan biçimde bir para değerine dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Dize sayısal aralığa dönüştürülürken kullanılacak beklenen giriş biçimini açıklayan dize.

Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış para biçimi kullanılır.

dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

money# fonksiyonu genellikle num# fonksiyonuyla aynı şekilde davranır; ancak ondalık ayırıcı ve binlik ayıracı için varsayılan değerlerini para biçimine ilişkin kod değişkenlerinden veya para birimine ilişkin sistem ayarlarından alır.