Ana içeriğe geç

week - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, ISO 8601 uyarınca hafta numarasını temsil eden bir tamsayı döndürür. Hafta numarası, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Return data type: tamsayı

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Bir zaman damgası olarak değerlendirilecek veya bir zaman damgasına çözümlenen bir ifade olarak dönüştürülecek tarih; örneğin: '2012-10-12'.
first_week_day

first_week_day öğesini belirtmezseniz FirstWeekDay değişkeninin değeri haftanın ilk günü olarak kullanılır.

Haftanın ilk günü olarak başka bir günü kullanmak istiyorsanız first_week_day ayarını şöyle yapın:

 • Pazartesi için 0
 • Salı için 1
 • Çarşamba için 2
 • Perşembe için 3
 • Cuma için 4
 • Cumartesi için 5
 • Pazar için 6

Fonksiyonun döndürdüğü tamsayı artık, first_week_day ile ayarladığınız haftanın ilk gününü kullanır.

FirstWeekDay

broken_weeks

broken_weeks öğesini belirtmezseniz BrokenWeeks değişkeninin değeri, haftaların bölünmüş olup olmadığını tanımlamak için kullanılır.

Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları bölünmemiş haftaları kullanır. Bunun anlamı şudur:

 • Bazı yıllarda 1. hafta Aralık ayı içinde başlar ve bazı yıllarda 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam eder.
 • 1. haftanın Ocak ayı içinde her zaman en az 4 günü vardır.

Bunun alternatifi bölünmüş haftaları kullanmaktır.

 • 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam etmez.
 • 1. hafta 1 Ocak'tan itibaren başlar ve çoğu durumda tam bir hafta değildir.

Aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 0 (=bölünmemiş haftaları kullan)
 • 1 (= bölünmüş haftaları kullan)

BrokenWeeks

reference_day

reference_day öğesini belirtmezseniz ReferenceDay değişkeninin değeri, 1. haftayı tanımlamak için Ocak ayındaki hangi günün referans gün olarak ayarlanacağını tanımlamak için kullanılır. Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 1 (= 1 Ocak)
 • 2 (= 2 Ocak)
 • 3 (= 3 Ocak)
 • 4 (= 4 Ocak)
 • 5 (= 5 Ocak)
 • 6 (= 6 Ocak)
 • 7 (= 7 Ocak)

ReferenceDay