Ana içeriğe geç

month - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, ikili değer döndürür: MonthNames ortam değişkeninde tanımlandığı şekliyle ay adı ve 1-12 arasında bir tamsayı. Ay, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Syntax:  

month(expression)

 

Return data type: dual