Ana içeriğe geç

inquartertodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp öğesi çeyreğin base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Syntax:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Çeyreği değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Çeyrek period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren çeyreği gösterdiği bir tam sayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki çeyrekleri; pozitif değerler ise sonraki çeyrekleri gösterir.

first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.