Ana içeriğe geç

Değiştiriciler

Hesaplamalar, alanlara dayalı hesaplamalardır; örneğin, Sum(Cost). Hesaplamanın kullanılabilir boyutlar üzerinden hesaplanma şeklini değiştirmek için değiştiricileri kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir hesaplamanın değerlerinin bir veya iki boyut üzerinden toplanmasını sağlayabilir veya hesaplamanızın belirli bir adım sayısı üzerinden ortalamasını hesaplayabilirsiniz.

Hangi görselleştirmelerin değiştiricileri vardır?

Görselleştirme karşılaştırması
Görselleştirme Toplama Fark Hareketli ortalama Göreli sayılar
Sütun grafik Evet Evet Evet Evet
Birleşik grafik Evet Evet Evet Evet
Çizgi grafiği Evet Evet Evet Evet
Tablo Evet Evet Evet Evet

Toplama

Toplama değiştiricisi, bir veya iki boyut üzerinden hesaplamanın değerlerini toplamanıza olanak sağlar. Değerlerin toplanması, hesaplamanın bir boyut üzerindeki etkisinin nasıl oluşacağını görselleştirmenizi kolaylaştırır.

Aşağıdaki birleşik grafikte, zaman içinde çubuklar ve çizgiler toplanır.

 

Çizginin toplanan kâr marjını gösterdiği ve çubukların da toplanan satış rakamlarını gösterdiği bir birleşik grafik.

A combo chart where the line shows the accumulated profit margin and the bars show the accumulated sales figures.

Syntax:  

RangeSum(Above {$M,0,Steps})

Fark

Fark değiştiricisi, bir veya iki boyut üzerinden bir hesaplamanın ardışık değerleri arasındaki farkı görselleştirmenize olanak sağlar. Fark değiştiricisi, gruplanmış verilerin yönündeki değişikliği görselleştirmek istediğinizde kullanışlıdır.

Aşağıdaki sütun grafikte, 10 yıllık dönemdeki yıllık kâr rakamlarındaki düşüşler negatif sütunlar olarak görüntülenir.

Yıldan yıla kâr farkını gösteren bir sütun grafik.

Bar chart with grouped bars.

Syntax:  

$M - Above($M)

Hareketli ortalama

Hareketli ortalama değiştiricisi, bir hesaplamanın belirli bir dönemdeki ortalama değerlerini görmenize olanak sağlar. Kısa vadeli değer dalgalanmalarından eylemi filtrelemek için bunu kullanabilirsiniz. Değiştiricinin verilerinizdeki değişiklikleri ne hassasiyette izlemesini istediğinize bağlı olarak, ortalamayı hesaplama işleminin gerçekleştiği adım sayısını değiştirebilirsiniz. Hareketli ortalama genellikle daha uzun vadeli eğilimleri veya döngüleri vurgulamak için zaman serisi verileriyle birlikte kullanılır.

Aşağıdaki çizgi grafikte, iki fark aralığı olan hareketli ortalamalar gösterilmektedir; biri 20 adımlık aralığa, biri de tam aralığa sahiptir.

 

Bir ürünün beş aylık dönemdeki fiyatını gösteren bir çizgi grafik.

Bar chart with grouped bars.

Syntax:  

RangeAvg(Above ($M,0,Steps))

Göreli sayılar

Göreli sayı değiştiricisi, göreli yüzdeleri görmenizi sağlar. Belirli seçimlerin seçime göre, toplama göre veya diğer alanlara göre etkisini görmek için bunu kullanabilirsiniz. Göreli sayının hesaplanma temelini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, belirli bir seçimin her yıla ait satışını içeren bir sütun ve göreli sayılar içeren üç sütun gösterilir. Bunların biri geçerli seçime göre, biri tüm yıllara ait toplam satışa göre ve biri de her bir yılın satışına göredir.

 

Geçerli seçime göre, toplam satışa göre ve her bir yıla ait satışa göre farklı satış yüzdelerini gösteren tablo.

Bar chart with grouped bars.

Aşağıda, toplam seçime göre değiştiricinin söz dizimi örneği verilmiştir.

Syntax:  

$M / Sum( total Aggr( $M, dim ) )