Ana içeriğe geç

Veri bağlayıcılarında verileri filtreleme

Bilgi notuVerileri filtreleme özelliği tüm bağlayıcılar için sunulmamaktadır.

Yüklenecek verileri seçme adımında Verileri filtrele'yi seçerek bir veri filtreleme ifadesi girersiniz. Verileri filtrele seçildiğinde bir filtre ifadesi girebileceğiniz metin kutusu açılır. Örneğin:

40.000 ve üzerindeki satışlar

Verileri filtrele tarafından Satış gibi tek tek alanlardan seçim yapılır. Bir SQL WHERE cümlesi olarak çalışır. Çoğu işleci ve anahtar sözcük (WHERE cümlelerinde kullanılan) Verileri filtrele ile kullanılabilir. Geçerli işleçler arasında şunlar vardır:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense, veri yükleme komut dosyasında Verileri filtrele'ye girilen ifadeden bir WHERE cümlesi oluşturur.

Bu AND işleci, örneğin birden fazla alanda filtreleme yapmak istediğiniz durumlarda işleçleri birleştirmek için kullanılabilir. Örneğin:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

OR işleci, herhangi bir koşulla eşleşen verileri filtrelemek için kullanılabilir. Örneğin:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

IN işlecinden elde edilen sonuçların aynısını alabilirsiniz. IN işleci, birden fazla OR koşulu kullanmak için pratik bir yöntemdir. Örneğin:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Veri ekleme hakkında bilgi için bkz.