Ana içeriğe geç

İfade düzenleyicisi

İfade düzenleyicisi, uygulamadaki verilere göre hesaplamalar yapmak için kullanılan ifadeleri oluşturduğunuz yerdir.

İfade ekle veya İfade düzenle diyalog penceresini açmak için İfade düzenleyicisini aç (Expression) seçeneğine tıklayın. Bu düğme, özellikler panelindeki çoğu seçenek için ve boyutlar veya hesaplamalar oluştururken kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. İfade düzenleyicisiyle çalışma ve Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Aşağıdaki resim; İfade düzenleyicisi'ni Alanlar bölümü açık, Benzersiz ve Toplam seçenekleri etkinleştirilmiş ve ifade alanına bir ifade girilmiş şekilde gösterir.

The Expression editor

A: İfade alanı

İfade düzenleyicisinde, ifadeyi ifade alanına yazarak girersiniz. İfadeye bir fonksiyonun adını yazdığınızda, fonksiyonu düzgün bir şekilde girmenizi sağlamak için bağımsız değişkenler ve niteleyiciler dahil bilgi sağlayan bir araç ipucu açılır.

Bilgi notuBazı grafik fonksiyonları için araç ipucu ALL niteleyicisini gösterir. ALL niteleyicisini kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, set ifadesini {1} kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Set analizi ve set ifadeleri.

B: Alanlar bölümü

İfade düzenleyicisine girilecek bazı ortak ifadeler oluşturmak için belirli bir tablodan bir alan ve ortak bir toplama işlevi seçin. Sistem alanlarını da seçebilirsiniz.

Toplama fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Temel toplama işlevleri, Sayaç toplama işlevleri ve İstatistiksel toplama işlevleri.

Sistem alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sistem alanları.

C: Cümleler ve set ifadeleri

Bazı toplama fonksiyonları, benzersiz cümle veya toplam cümlesi gerektirebilir. Toplama fonksiyonuyla birlikte eklemek için her bir cümle için onay kutusunu kullanın. Her bir cümle bağımsız olarak kullanılabilir.

Geçerli seçiminizi toplamanızda set ifadesi olarak eklemek için Set Expression (Set İfadesi) onay kutusunu kullanın. Eklenen geçerli seçim her zaman varsayılan durumu temel alır. Alternatif durumu temel alarak bir ifade oluşturmak istediğinizde bunun yerine Set İfadeleri bölümünü kullanın.

Bu set ifadelerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Set değiştiricileri.

Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

D: İşlevler bölümü

İfade düzenleyicisine eklenecek belirli bir kategoriden bir fonksiyon seçin. Daha karmaşık ifadeler oluşturmak için fonksiyonları kullanabilirsiniz. Küçük bir söz dizimi şablonu her bir işlevin nasıl kullanıldığını gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodlarda ve grafik ifadelerinde fonksiyonlar.

E: Set ifadeleri bölümü

Geçerli seçimi mi yoksa seçim imini mi set ifadesi olarak eklemek istediğinizi seçin. Varsa, geçerli seçimin veya seçim iminin temel alacağı alternatif durumu seçebilirsiniz.

F: Değişkenler bölümü

Değişkenleri seçin ve bunları ifadelerinize ekleyin. Varsa, her bir değişkenin tanımı ve değeri gösterilir. Ayrıca sistem değişkenleri eklemeyi de seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. İfadelerde değişkenleri kullanma.

G: Dolar işareti genişletmesi önizlemesi

İfadeler genellikle başında eşittir işareti veya değişkenler bulunan ifadeleri içeren dolar işareti genişletmelerini kullanır. İfade genişletilir ve sonucu önizlemede görüntülenir. Böylece, ifadenizin içindeki tüm dolar işareti genişletmelerinin doğru olduğunu onaylayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Dolar işareti genişletmeleri.

Bilgi notu Yardım modunu etkinleştirmek için Yardım düğmesine (Help) tıklayın. Etkin olduğunda, ifade düzenleyicisindeki tüm fonksiyonlar köprü gibi işlev sunar. Bir fonksiyona tıklandığında, ilgili yardım bölümüne giden tarayıcı sekmesi açılır ve yardım modundan çıkılır.
Bilgi notuDirect Discovery alanları, ifade düzenleyicisindeki alanlar listesinde özel olarak gösterilmeden listelenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. ile büyük veri kümelerine erişimDirect Discovery.