Ana içeriğe geç

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Qlik Sense içindeki görselleştirmeler grafiklerden oluşturulur; yani sonuçta, grafiğin türüne göre boyutlardan ve hesaplamalardan oluşturulurlar. Görselleştirmelerde bilgiyi aktarmaya yardımcı olması için başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve diğer öğeler bulunabilir. Bir görselleştirmeyi oluşturan öğelerin tümü basit olabilir. Örneğin, verileri temsil eden alandan oluşan bir boyut veya metinden oluşan bir başlık.

Hesaplama içeren görselleştirmeler için hesaplamalar alanlara göre toplamalardır. Özellikle, hesaplamalar birden çok kaydı kapsayan hesaplamalardır. Örneğin Sum(Cost), Cost alanının tüm değerlerinin Sum fonksiyonu ile toplandığı anlamına gelir. Bir başka deyişle Sum(Cost) bir ifadedir.

İfade nedir?

İfade, fonksiyonların, alanların, matematiksel işleçlerin ((+ * / =)) ve diğer hesaplamaların bir bileşimidir. İfadeler, bir görselleştirmede görülebilecek bir sonuç üretmek için uygulamadaki verileri işlemek üzere kullanılır. Kullanımları hesaplamalar ile sınırlı değildir. Başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve hatta boyutlara yönelik ifadeler kullanarak daha dinamik ve güçlü görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.

Bir başka deyişle, örneğin, bir görselleştirmenin başlığı statik metin olmak yerine, yapılan seçimlere göre sonucu değişen bir ifadeden oluşabilir.

İfadeleri nerede kullanabilirim?

İfadeler, görselleştirme düzenlenirken özellikler panelinde Expression sembolü göründüğünde bir görselleştirmede kullanılabilir. Expression simgesi bir ifade alanını gösterir. Expression seçeneğine tıklayarak, ifadeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ifade düzenleyicisine girersiniz. İfadeler, ifade düzenleyicisi kullanılmadan doğrudan ifade alanına da girilebilir.

Bir ifade doğrudan ana öğe olarak kaydedilemez, ancak bir hesaplama veya boyut içinde ifade kullanılır ve sonra ad, açıklama ve etiket gibi açıklayıcı verileriyle birlikte ana öğe olarak kaydedilirse, hesaplama ya da boyut içindeki bu ifade korunur.

İfadeler, hem kodlarda hem de grafik görselleştirmelerinde kullanılır. Yalnızca temel hesaplamalar içeren basit ifadeler veya fonksiyonlar, alanlar ve işleçler içeren karmaşık ifadeler olabilirler. İfadeler çok farklı durumlarda kullanılabilir. Hesaplamalar ve ifadeler arasında fark, ifadelerin adı veya açıklayıcı verileri olmamasıdır.

Bilgi notuBir kodda ifade, kod yürütme ifadeden geçerken değerlendirilir. Görselleştirmelerde (grafikler ve tablolar dahil), ifadeler ifadenin içerdiği alanlardan, değişkenlerden veya fonksiyonlardan herhangi birinin değeri veya mantıksal durumu değiştiğinde otomatik olarak değerlendirilir. Kod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur.