Ana içeriğe geç

linest fonksiyonlarının kullanımına ilişkin bir örnek

linest fonksiyonları, doğrusal regresyon analizi ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır. Bu bölümde, Qlik Sense içinde kullanılabilen linest fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak görselleştirmelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. linest fonksiyonları veri kod dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı linest grafik fonksiyonu ve kod fonksiyonu konularına bakın.

Örnek verileri yükleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir uygulama oluşturun.
 2. Veri yükleme düzenleyicisine aşağıdakileri girin:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Verileri yüklemek için run script seçeneğine tıklayın.

Veri kod dosyası hesaplamalarından elde edilen sonuçları görüntüleme

 1. Aşağıdakileri yapın:

  Veri yükleme düzenleyicisinde, compass seçeneğine tıklayarak uygulama görünümüne gidin, yeni bir sayfa oluşturup sayfayı açın.

 2. Sayfayı düzenlemek için Sayfayı düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Grafikler'den bir tablo ekleyin ve Alanlar'dan sütunlar olarak aşağıdakileri ekleyin:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Veri kod dosyasında yapılan linest hesaplamalarının sonuçlarını içeren tablo şöyle görünmelidir:

Sonuçlar tablosu
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Sonuçlar tablosu
Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

linest grafik fonksiyonu görselleştirmelerini oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükleme düzenleyicisinde, compass seçeneğine tıklayarak uygulama görünümüne gidin, yeni bir sayfa oluşturup sayfayı açın.

 2. Sayfayı düzenlemek için Sayfayı düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Grafikler'den bir çizgi grafiği ekleyin ve Alanlar'dan boyut olarak X ve hesaplama olarak Sum(Y) ekleyin.

  Y'ye karşı çizilmiş X grafiğini temsil eden (linest fonksiyonlarının hesaplandığı) bir çizgi grafiği oluşturulur.

 4. Grafikler'den boyut olarak aşağıdakilerin bulunduğu bir tablo ekleyin:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Böylece, linest fonksiyonlarının adlarıyla boyutlara ilişkin etiketler oluşturmak için yapay boyutlar fonksiyonu kullanılır. Yerden kazanmak için etiketi Linest functions olarak değiştirebilirsiniz.

 5. Tabloya hesaplama olarak şu ifadeyi ekleyin:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Bu ifade, her bir linest fonksiyonunun sonuç değerini, yapay boyuttaki ilgili ada karşı görüntüler. Linest_b(Y,X) sonucu, linest_b öğesinin yanında görüntülenir ve bu böyle devam eder.

Sonuçlar tablosu
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186