Ana içeriğe geç

Örtük set işleçleri içeren atamaları kullanan set değiştiricileri

Bu gösterim, alandaki geçerli seçimi göz ardı ederek yeni seçimleri tanımlar. Ancak, seçiminizi alandaki geçerli seçime dayandırmak ve alan değerleri eklemek istiyorsanız, örneğin, <Year = Year + {2007, 2008}> gibi bir değiştirici kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu yazmanın kısa ve eşdeğer biçimi <Year += {2007, 2008}> şeklindedir, yani atama işleci örtük olarak bir birleşimi tanımlar. Ayrıca örtük kesişimler, hariç tutmalar ve simetrik farklar, “*=”, “–=” ve “/=” kullanılarak tanımlanabilir.

Examples and results:  

İşleç örnekleri
Örnekler Sonuçlar
sum( {$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales )

Seçilen ürünler listesine "OurProduct1" ve "OurProduct2" ürünlerini eklemek üzere örtük bir birleşim kullanarak, geçerli seçim için satışları döndürür.

sum( {$<Year += {“20*”,1997} – {2000} >} Sales )

Seçime birkaç yıl eklemek için örtük bir birleşim kullanarak, geçerli seçim için satışı döndürür: 1997 ve 2000 ile değil, "20" ile başlayan tümü.

2000'in geçerli seçime dahil edilmesi durumunda yine de değişimden sonra dahil edileceğini unutmayın. <Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})> ile aynı.

sum( {$<Product *= {OurProduct1} >} Sales )

Yalnızca geçerli olarak seçilen ürünlerin ve "OurProduct1" ürününün kesişimi için, geçerli seçime yönelik satışları döndürür.