Ana içeriğe geç
RangeStdev - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeStdev - kod ve grafik fonksiyonu

RangeStdev(), bir sayı aralığının standart sapmasını bulur.

Syntax:  

RangeStdev(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Examples and results:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar
RangeStdev (1,2,4)

1,5275252316519 döndürür

RangeStdev (null( ))

NULL döndürür

RangeStdev (above(SalesValue),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan above() fonksiyonundan döndürülen üç değerin aralığının hareketli standardını döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Örnek veriler
CustID RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20

-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325,

38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;