Ana içeriğe geç
RangeSkew - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeSkew - kod ve grafik fonksiyonu

RangeSkew(), bir sayı aralığının eğriliğine karşılık gelen değeri döndürür.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Examples and results:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar
rangeskew (1,2,4) 0,93521952958283 döndürür
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan above() fonksiyonundan döndürülen üç değerin aralığının hareketli eğriliğini döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Örnek veriler
CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;