Ana içeriğe geç
RangeOnly - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeOnly - kod ve grafik fonksiyonu

RangeOnly(), ifade tek bir benzersiz değer olarak değerlendirilirse bir değer döndüren ikili fonksiyon olur. Böyle bir durum söz konusu değilse NULL döndürür.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Return data type: ikili

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeOnly (1,2,4)

NULL döndürür

RangeOnly (5,'abc') NULL döndürür
RangeOnly (null( ), 'abc')

'abc' döndürür

RangeOnly(10,10,10) 10 döndürür