Ana içeriğe geç

FieldValueCount - kod ve grafik fonksiyonu

FieldValueCount(), alandaki tekil değerlerin sayısını bulan bir integer fonksiyonudur.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Değerin gerekli olduğu alanın adı. Örneğin, sütun bir tablodur.Bir dize değeri olarak verilmelidir. Bu da alan adının tek tırnak içine alınması gerektiği anlamına gelir.

Examples and results:  

Aşağıdaki örnekler alanı kullanır: Names tablosundan First name.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Örnek verileri uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir.

Grafik fonksiyonu: First name boyutunu içeren bir tabloda hesaplama olarak ekleyin:

 

FieldValueCount('First name')

5; çünkü Peter iki kez görünür.

FieldValueCount('Initials')

6; çünkü Initials yalnızca tekil değerlere sahip.

Kod fonksiyonu; örnek verilerde olduğu gibi Names tablosunun yüklendiği düşünüldüğünde:

 

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

'John' iki kez görüntülendiğinden MyFieldCount1=5.

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

'Initials' yalnızca tekil değerlere sahip olduğundan MyFieldCount1=6.

Örnekte kullanılan veriler:

Örneklerde kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;