Ana içeriğe geç

GetPossibleCount - grafik fonksiyonu

GetPossibleCount(), tanımlanan alanda olası değerlerin sayısını bulmak için kullanılır. Tanımlanan alan seçimler içeriyorsa, seçili (yeşil) alanlar sayılır. Aksi takdirde ilişkili (beyaz) değerler sayılır. .

Seçimleri içeren alanlarda GetPossibleCount() fonksiyonu seçili (yeşil) alanların sayısını döndürür.

Return data type: tamsayı

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Ölçülecek veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı filtre bölmelerine yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

1; çünkü Initials içinde seçimle ilişkili 1 değer var (First name içinde John).

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

1; çünkü First name içinde John olmak üzere 1 seçim var.

First name içinde Peter seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

2; çünkü Peter değeri Initials içinde 2 değer ile ilişkilidir.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

5; çünkü seçim yok ve First name içinde 5 benzersiz değer var.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

6; çünkü seçim yok ve Initials içinde 6 benzersiz değer var.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');