Ana içeriğe geç

Alanları ve grupları tanımlama

Alan ve gruplar, iş mantığında mantıksal modellerin birincil bileşenidir. Alanlarınızın ve ana öğelerinizin ait olduğu grupları tanımlayarak Insight Advisor uygulamasının bunları nasıl kullanacağını tanımlayabilirsiniz.

İş mantığının, alanları ve grupları nasıl işlemesi gerektiğini Mantıksal model'in Alanlar ve gruplar bölümünde tanımlarsınız. Alanlar ve ana öğeler, Insight Advisor analizinde bir ilişkiyi belirtmek için birlikte gruplandırılabilir. Bir gruptaki her bir öğenin, Insight Advisor tarafından analizde nasıl değerlendirileceğini tanımlayabilirsiniz.

Gruplar, alanları ve ana öğeleri alakalı kavramsal gruplamalar halinde düzenlemenize olanak sağlar. Örneğin, yüklendikleri veri modelindeki hangi tablolardan olduğuna bakılmaksızın, müşterilerle ilgili tüm alanları tek bir grup halinde gruplandırabilirsiniz. Insight Advisor, görselleştirmelerde hangi alanların birlikte gösterileceğini belirlemek için bu bilgileri kullanır. İçgörüler için kapsamı yalnızca alakalı grupları birlikte kullanacak şekilde sınırlayan paketler oluşturmak için de gruplar kullanılabilir. Üç tür grup vardır:

 • Boyut: Boyut grubu genellikle boyutlar olarak sınıflandırılan alanlardan oluşur. Boyut grupları, hesaplamalar veya tarihler olarak sınıflandırılan alanlar da içerebilir.
 • Hesaplama: Hesaplama grubu, alakalı hesaplama alanlarından oluşur. Yalnızca hesaplamalar bir hesaplama grubuna ait olabilir.
 • Takvim: Takvim grubu, mantıksal modelinizde bir zaman boyutu içerir. Takvim grupları yalnızca boyutlar içerebilir ve bunların en az bir zamansal alan (ör. tarih, zaman damgası veya yıl) içermesi beklenir. Yıl, ay ve gün gibi, takviminizi tanımlayan ayrı alanlarınız varsa takvim grupları kullanışlıdır. Mali çeyrek veya mali yıl gibi diğer verilerle ilgili alanları da gruplayabilirseniz.

Varsayılan olarak alanlar ve ana öğeler, gruba göre sıralanır. Bunu devre dışı bırakırsanız tabloya Grupta adlı bir ilave alan eklenir.

Grupları tanımlamaya ek olarak, gruplarınıza ait tek tek alanların ve ana öğelerin özelliklerini de tanımlayabilirsiniz.

Gruplar oluşturma

Bir grup oluşturmanızın ardından grup türü değiştirilemez. Grubu yeniden adlandırabilir ve gruba alanlar ekleyebilir ya da gruptan alanları kaldırabilirsiniz. Gruplar silinebilir de. Bir grup silindiğinde, gruptaki tüm öğelerin gruplandırması çözülür.

Mevcut bir grubu düzenlemek için Grupta sütununda grup adından sonraki veya grup satırındaki öğesine tıklayın.

 1. Grup oluştur'a tıklayın.
 2. Grup adı girin.
 3. Grup türü seçin.
 4. Kullanılabilir alanlar'dan gruba alanlar ekleyin.
 5. Oluştur'a tıklayın.

Alanları ve ana öğeleri tanımlama

Alanlar ve gruplar, uygulamanızdaki alanları ve ana öğeleri, ait oldukları gruplarla birlikte içeren bir tablodan oluşur. Öğe satırı için sütun değerini ayarlayarak alanlarınızın ve ana öğelerinizin özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Ek seçenekler için satırda öğesine tıklayabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

 • Öğeyi taşıma: Öğeyi farklı bir gruba taşıyın.
 • Davranış oluşturma: Geçerli öğenin ait olduğu grup için bir davranış oluşturun.
 • Gruplandırmayı çözme: Öğeyi geçerli grubundan kaldırın. Gruplandırması çözülmüş öğeler, Insight Advisor uygulamasından hariç tutulur.

Ayrıca birden çok öğe üzerinde aynı değişiklikleri yapmak için satır onay kutularını kullanarak birden çok satır da seçebilirsiniz. Bu şekilde seçildiğinde özellik ayarları ve seçenekleri, tablonun yukarısında bulunur.

Alan ve ana öğe özellikleri.

Tablo aşağıdaki sütunlara bölünür:

 • Ad
 • Grupta
 • Görünürlük
 • Sınıflandırma
 • Veri değeri araması
 • Varsayılan toplama

Ad, alan adlarını listeler. Grupta, alanın ait olduğu grup adını listeler. Aşağıdaki bölümde, diğer alanların farklı değerleri ve ayarları açıklanmaktadır.

Görünürlük

Görünürlük, bir öğenin Insight Advisor uygulamasında kullanılabilir olup olmadığını denetler. Olası iki değer vardır:

 • Görünür: Öğe, Insight Advisor uygulamasında kullanılabilir.
 • Gizli: Öğe, Insight Advisor uygulamasında kullanılamaz. Veri değeri araması için gizli alanlar etkinleştirilmemelidir.

Yalnızca görünür olanları göster seçeneğini belirleyerek tüm gizli öğeleri Alan ve gruplar bölümünde gizleyebilirsiniz.

Sınıflandırma

Sınıflandırma, özniteliğin bir analizde oynayabileceği varsayılan rolü tanımlar. Alanları ve grupları sınıflandırmak için aşağıdaki türler kullanılabilir:

 • boyut: Yalnızca boyut olarak kullanılacak bir alan
 • hesaplama: Yalnızca hesaplama olarak kullanılacak bir alan.
 • boole: İkili bir boyut.
 • tarih: Tarihleri içeren zamansal bir boyut.
 • zaman damgası: Zaman damgalarını içeren zamansal bir alan.
 • yıl: Yıl verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • hafta: Hafta verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • çeyrek: Çeyrek verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • ay: Ay verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • weekDay: Kısa biçimde (Pts., Sal.), uzun biçimde (Pazartesi, Salı) veya 1-7 arası rakam olarak haftanın gününe ait verileri içeren zamansal bir boyut.
 • monthDay: Ayın gününü belirten 1-31 arası bir rakam içeren zamansal bir boyut.
 • yearDay: Yılın günü için bir rakam (1-366 arası) içeren zamansal bir boyut.
 • saat: Saat verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • e-posta: E-posta adreslerini içeren bir boyut.
 • adres: Adresleri içeren bir boyut.
 • ülke: Ülke adlarını içeren bir boyut.
 • stateProvince: İl ve eyalet gibi birinci düzey idari bölgeleri temsil eden bir boyut.
 • şehir: Şehirleri temsil eden bir boyut.
 • geoPoint: Coğrafi nokta verilerini içeren bir boyut.
 • geoPolygon: Coğrafi poligon verilerini içeren bir boyut.
 • coğrafi: Ülke veya bölge gibi coğrafi konumu temsil eden bir boyut.
 • postalCode: Posta kodlarını içeren bir boyut.
 • boylam: Boylam verilerini içeren bir boyut.
 • enlem: Enlem verilerini içeren bir boyut.
 • yüzde: İstihdam oranı veya enflasyon gibi yüzde değerlerini temsil eden bir hesaplama alanı.
 • parasal: Gelir, maliyet veya maaş gibi parasal bir hesaplama.
 • sıralı: Değerleri kendinden sıralı bir boyut.
 • zamansal: Zamanla ilgili bir boyut.

Bir sorguda boyut olarak, başka bir sorguda hesaplama olarak değerlendirilebilecek alanlarınız olabilir. En iyi uygulama olarak alanın alternatif kullanım senaryosu için ikinci bir alan veya ana öğe oluşturulması önerilir.

Veri değeri araması

Veri değeri araması, Insight Advisor uygulamasının doğal dil sorgusu gerçekleştirirken alanlardan değer arayıp aramayacağını denetler.

Veri değeri araması etkinleştirilmiş olan alan sayısının azaltılması, hatalı pozitif sonuçları engellemenize ve sorgu süresini kısaltmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, veri modelinizde adlar içeren üç alanınız olabilir: Adı, Soyadı ve Tam Adı. Üç alan için de Veri değeri araması etkinleştirildiyse kullanıcılar `Drew` araması yaptığında üç alandan da kafa karıştırıcı sonuçlar alabilir.

Bilgi notu

Veri değeri araması, hesaplamalar ve gizli alanlar için devre dışı bırakılmalıdır.

Varsayılan toplama

Varsayılan toplama, Insight Advisor uygulamasında hesaplamalar için standart toplamayı belirler. Aşağıdaki toplamalar kullanılabilir:

 • sum
 • avg
 • min
 • max
 • count
 • countDistinct

Alanın varsayılan bir toplaması olduğunda Insight Advisor bunu hesaplama olarak kullanırken her zaman bu toplamayı uygular. Kullanıcılar, Insight Advisor uygulamasında toplamayı farklı bir türe değiştirmek üzere İçgörüler grafiklerini düzenleyebilir.

Varsayılan toplamalar, ana öğelere atanamaz.