Ana içeriğe geç

Mantıksal modellere davranışlar uygulama

Davranışlar, hesaplama grupları ile diğer gruplar arasında tercih ilişkisi veya reddetme ilişkisi ayarlamanıza olanak sağlar. Insight Advisor uygulamasında değer seçimini zorlamak için de davranışları kullanabilirsiniz.

Analizde her zaman birlikte kullanılması gereken veya analizde hiçbir zaman birlikte kullanılmaması gereken gruplarınız olabilir. Bir gruptaki alanlar Insight Advisor tarafından kullanılırken her zaman seçilmiş olarak dahil edilmesini tercih edeceğiniz alan değerleriniz de olabilir. Davranışlar bu tercihleri grup temelinde ayarlamanıza olanak sağlar. Davranışlar bölümünde mantıksal model davranışları oluşturulur ve yönetilir.

Aşağıdaki davranışlar, mantıksal modellerde kullanılabilir:

 • Gerekli seçimler
 • Tercih ilişkisi
 • Reddetme ilişkisi
 • Varsayılan takvim dönemi

seçeneğini belirleyip Düzenle veya Sil'i seçerek davranışları düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

Gerekli seçimler

Gerekli seçim davranışı, bir gruptaki alanlar kullanılırken dahil edilmesi gereken alan değerlerini belirtmenize olanak sağlar. Bir davranış birden çok gerekli seçim içerebilir.

Örneğin, Ülke, Nüfus ve Yıl alanlarınız olabilir. Insight Advisor uygulamasında öneriler oluştururken, Country ve Population alanını kullanan ancak grafiklerde tüm yıllara ait verilerin toplamını içeren grafikler alabilirsiniz. Bunun yerine, Nüfus veya Ülke için içgörüler oluştururken geçerli yılı kullanacak şekilde içgörülerin sonuçlarını sınırlamak için gerekli seçim davranışını kullanabilirsiniz.

Tercih ilişkileri

Tercih ilişkisi davranışı, içgörüler oluştururken daha sık birlikte kullanılması gereken grupları seçme konusunda Insight Advisor uygulamasına yol gösterir. Bir tercih ilişkisi belirttiğinizde Insight Advisor, sonuçlar oluştururken tercih edilen grubu kullanır. Tercih ilişkileri, belirsizlik olması durumunda kullanışlıdır.

Tercih ilişkileri, bir grubun diğer gruplarla birlikte kullanılmasını engellemez. Yalnızca analizde tüm grup tercihleri eşit olduğunda tercih edilen grubu seçer. Diğer grupların daha uygun olduğu analizde, bunun yerine tercih edilmeyen gruplar kullanılabilir.

Örneğin, dört grup vardır:

 • Sales
 • Customer
 • Ürün
 • Satış Personeli

Satış'ın Müşteri ile tercih ilişkisi vardır. Satış ile ilgili alt kırılım analizinde Müşteri, tercih edilen olduğundan diğer gruplar arasından seçilir. Satış için eğilim analizinde, bunun yerine analizde Ürün kullanılabilir.

Reddetme ilişkileri

Reddetme ilişkisi davranışı, Insight Advisor uygulamasının seçilen grupları içgörü oluştururken birlikte kullanmasını engeller. Aynı paketteki bazı grupların birlikte kullanılması analizde kullanışlı olmadığında bu yararlıdır. Uygulama performansını etkileyebilecek grupların birlikte kullanılmasını engellemek için de reddetme ilişkileri kullanılabilir. Yıldız şeması veri modellerinde, analizi karmaşıklaştıran bire çok ve çoğa bir ilişkilerine sahip gruplar olabilir. Reddetme ilişkileri, bu gruplar arasında ilişkilendirmeyi engelleyebilir.

Bir kullanıcı, reddetme ilişkisi olan gruplardan özel olarak içgörüler istediğinde reddetme ilişkileri geçersiz kılınır. Örneğin, Satış ve Tedarikçi bir reddetme ilişkisine sahiptir. Birisi 'bana satışı göster' sorgusunu yaparsa Satış ve Tedarikçi öğesini içeren bir analiz oluşturulmaz. Birisi 'bana tedarikçiye göre satışı göster' sorgusunu yaparsa Satış ve Tedarikçi öğesini içeren sonuçlar oluşturulur.

Varsayılan takvim dönemi

Varsayılan takvim dönemi davranışları, seçilen grup için görselleştirmelerde varsayılan zaman dönemi olarak kullanılacak takvim dönemlerini atar. Insight Advisor, söz konusu gruptan alanlar için her görselleştirme oluşturduğunda, varsayılan takvim dönemi uygulanır. Grupların tek bir varsayılan takvim dönemi olabilir.

Örneğin, müşteri memnuniyeti verilerini içeren Müşteri Memnuniyeti grubunuz olabilir. Genelde, uygulama kullanıcılarınızın çoğu yalnızca içinde bulunulan aya ait verileri görmek ister. İçinde bulunulan ay için bir takvim dönemi oluşturulup varsayılan takvim dönemi haline getirilerek Müşteri Memnuniyeti için Insight Advisor görselleştirmeleri yalnızca içinde bulunulan aya ait verileri gösterir.

Davranışlar oluşturma

 1. Davranış oluştur'a tıklayın.
 2. Geçerli olduğu öğe bölümünde bir grup seçin.
 3. Bir davranış türü seçin
 4. Şunlardan birini yapın:
  • Tercih ilişkisi veya Reddetme ilişkisi yapılandırıyorsanız bu ilişkinin uygulanacağı grupları seçin.
  • Gerekli seçim yapılandırıyorsanız bunun tek değer olup olmadığını seçin. Şunun için zorunlu tut bölümünden, alanları ve alanların gerekli değerlerini seçin.

   Başka bir tane ekle'ye tıklayarak ilave gerekli seçimler ekleyebilirsiniz.

  • Varsayılan takvim dönemi yapılandırıyorsanız bir takvim grubu ve o gruptan bir takvim dönemi seçin.

 5. Oluştur'a tıklayın.