Ana içeriğe geç

Davranışlarınızı yapılandırma

Şimdi bir davranış oluşturacaksınız. Davranışlar, hesaplama gruplarının nasıl kullanıldığına ilişkin özel bireysel kapsam belirlemenizi sağlar.

Davranışlarla şunları yapabilirsiniz:

  • Bir hesaplama grubuna sahip bir alandan gerekli değer seçimlerini zorunlu kılın.

  • Bir hesaplama grubu ile kullanılmasını tercih ettiğiniz grupları ayarlayın.

  • Bir hesaplama grubu ile kullanılmasını tercih etmediğiniz grupları ayarlayın.

  • Bir hesaplama grubuyla varsayılan olarak kullanılacak bir takvim dönemi ayarlayın.

Davranışlar isteğe bağlıdır.

Neden davranış yapılandırmalısınız?

Paketler gibi, davranışlar da grupların birlikte nasıl kullanılacağına ilişkin kapsamı belirlemenize yardımcı olur. Davranışlar, bireysel hesaplama gruplarının diğer gruplarla nasıl kullanıldığına ilişkin dar kapsam belirlemenizi sağlar.

Örneğin, Insights'ta Sales grubundan alanları aradığımızda, varsayılan olarak Gross Profits için hesaplama sonuçları tüm zamanlarda toplanır. Bu, daha yakın zamanlı bir süre uyguladıysanız daha faydalı olacaktır. Varsayılan olarak takvim dönemlerinizden birini kullanmak için bir davranış oluşturabilirsiniz.

Varsayılan bir takvim dönemi davranışı oluşturma

  1. Create behaviors'a tıklayın.

  2. Applies to altında Sales öğesini seçin.

  3. Behavior type altında, Default calendar period'ı seçin.

  4. Calendar group altında, Order Date öğesini seçin.

  5. Period altında, Month comparison öğesini seçin.

  6. Create'e tıklayın.

Sonuçlar

Insights'a gidin ve what is the average sales by employee ifadesini aratın. Eşleşen sonuçlar artık, her çalışan için bu ayın 2020 satışlarını bu ayın 2019 satışlarıyla karşılaştıran bir sütun grafik gösteriyor. Karşılaştırmaları desteklemeyen grafikler için bunun yerine 2020 sonuçları gösterilir.

Insight Advisor Varsayılan takvim dönemini kullanan İçgörüler grafiği.

An Insights chart displaying a bar chart that shows the average Sales by Employee name. A default calendar period has been applied, comparing 2020 sales for this month to 2019 sales for this month

Bu varsayılan takvim dönemini Analysis period'da değiştirebilirsiniz.